c

Sociala investeringar i byggupphandlingar – är det lönsamt?

Pressmeddelande 2016-05-20 08:00 CET

Sociala krav i upphandlingar har mött kritik för att fördyra upphandlingarna. Men en färsk rapport visar nu att det är mycket lönsamt för samhället. Rapporten har utvärderat de socioekonomiska effekterna av investeringarna under renoveringen av miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro.

I samband med renoveringen Vivalla satsade det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder på att hjälpa boende i området in på arbetsmarknaden genom att ställa krav på arbetsmarknadsinsatser i upphandlingen. Skanska vann upphandlingen och tillsammans med Arbetsförmedlingen skapades ”Boendebyggarna” – ett program där drygt 50 personer hittills har fått praktik, och där 23 av dem har fått anställning efter sin praktik.
Rapporten ”Mer än bara hus” har tagits fram av nationalekonom Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, båda med lång erfarenhet av att kartlägga kostnaderna för utanförskap. I rapporten har samhällsnyttan med sociala investeringar räknats ut genom att titta på kostnader och uteblivna intäkter för samhället och jämföra den bilden med hur det förändras när en person kommer i arbete.

– Det är tydligt att sociala investeringar snabbt blir lönsamma. En sammanlagd investering på 3,5 miljoner kronor gav efter två år en vinst på 11 miljoner kronor. Det är sant att sociala krav är en investering som medför en kostnad. Men rätt utförd är investeringen är lönsam för samhället, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.

Ta del av rapporten på www.skanska.se/vivallarapport

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215