c

Sociala investeringar i byggupphandlingar – är det lönsamt?

Pressmeddelande 2016-05-18 11:00 CET

Sociala krav i upphandlingar kritiseras ibland för att fördyra upphandlingen. En färsk rapport visar nu att det är mycket lönsamt för samhället. Rapporten har utvärderat de socioekonomiska effekterna av investeringarna under renoveringen av miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro.

När miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro skulle renoveras satsade Örebrobostäder på att hjälpa boende i området in på arbetsmarknaden. Tillsammans med arbetsförmedlingen och Skanska, som vann upphandlingen, skapades ”Boendebyggarna” – ett program där drygt 50 personer hittills har fått praktik, och där 23 av dem har fått anställning efter sin praktik.
Rapporten som har gjorts av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, båda med erfarenhet av att kartlägga kostnaderna för utanförskap, konstaterar att investeringarna lönar sig flerfaldigt för samhället.

Fredagen den 20 maj hålls ett seminarium kring rapporten på Skanskas huvudkontor. På seminariet medverkar Ingvar Nilsson som berättar om värdet av sociala upphandlingar för samhället och vad som krävs för att lyckas med sociala investeringar. Efter seminariet finns rapporten även tillgänglig på Skanskas webbplats

Program
• Kl 08.00 Frukost
• Kl 08.30 Social hållbarhet i affärsutveckling
• Kl 08.45 Boendebyggarna i Vivalla – en samhällsekonomisk analys
• Kl 09.15 Paneldiskussion: Hur lyckas vi med våra sociala investeringar

Plats: Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen, Warfvinges väg 25, Stockholm. T-bana Stadshagen.

Mer detaljerad information: http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Pressmeddelande/Kalender/Sociala-investeringar-i-byggupphandlingar/