c

Skanska har kartlagt trender inom bostadsbyggandet: Färre ettor och mindre bostadsyta

Pressmeddelande 2016-05-03 11:00 CET

Landets lägenheter har krympt sedan åttiotalet. De bostäder som byggs idag är lika små till ytan som de lägenheter som byggdes under 1960-talet. Det byggs även färre små lägenheter. Siffror från SCB som presenteras i Skanskas bostadsrapport visar att de senaste fem åren har det endast byggts 4 375 ettor. Det motsvarar sju procent av alla bostäder som byggdes under perioden. Samtidigt gick 75 078 elever ut gymnasiet förra året.

Storleken på nyproducerade lägenheter har varierat över tid. Siffror från SCB visar att de ettor och tvåor som byggs idag är mindre än de varit på över 50 år. En etta ligger nu i snitt på 39 kvadratmeter. En tillbakablick visar att de ettor som byggdes under 1960-talet i snitt var 40 kvadratmeter. Under 1980-talet ökade dock antalet kvadratmeter och samma etta uppmättes till 47 kvadratmeter. Även tvårumslägenheter var mer spatiösa under 1980-talet och låg på cirka 64 kvadratmeter. Idag har snittet för en tvåa krympt med sex kvadratmeter till 58 kvm. Samma mönster går att se för övriga lägenheter.

– Den främsta orsaken till att lägenheterna blir mindre till ytan är de höga bostadspriserna. De stigande kvadratmeterpriserna gör att större lägenheter blir för dyra för konsumenterna. Vad vi kan se så kommer trenden med yteffektiva lägenheter att fortsätta hålla i sig framöver då trycket på bostäder fortfarande är extremt högt, främst i landets storstäder, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya hem.

Färre ettor – bidragande orsak till bostadsbristen bland unga

Förutom att de mindre lägenheterna krymper blir de också allt färre. De senaste fem åren har det byggts 4 375 enrumslägenheter i Sverige, vilket motsvarar sju procent av de lägenheter som byggts totalt under perioden. Som en jämförelse kan nämnas att 75 078 elever gick ut gymnasiet förra året. Under miljonprogrammets 1960- och 1970-tal byggdes en större andel mindre lägenheter, totalt byggdes runt 520 000 bostäder varav ungefär elva procent var ettor.

– Att det byggts färre ettor är en bidragande orsak till den stora bristen på bostäder för studenter och unga. I Sveriges tre största städer har det exempelvis endast byggts 4 604 ettor sedan millenniumskiftet. En förklaring till att få ettor produceras är det rådande regelverket med bland annat krav på parkeringsplatser och stora badrum vilket försvårar byggandet av just yteffektiva ettor, säger Magnus Lambertsson.

Om Skanskas bostadsrapport

Skanskas bostadsrapport 2015 har särskilt fokus på nya bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Rapporten baseras på två faktadelar: en statistisk säkerställd undersökning från TNS Sifo med 1014 respondenter och analys av data som beställts av Mäklarstatistik och Hittabf.se i syfte att jämföra prisutvecklingen för nybyggda respektive äldre bostadsrätter i stadskärnorna.
Statistiken från SCB innefattar data för Stockholm, Göteborg och Malmö vad gäller antal lägenheter i flerbostadshus, per byggnadsår och storlek, åren 1960-2014 samt genomsnittlig bostadsarea i kvadratmeter i flerbostadshus, per byggnadsår och storlek, under samma tidsperiod.