c

Var tredje person har skadat sig på arbetsplatsen

Pressmeddelande 2016-04-28 08:00 CET

Endast hälften känner till vilka säkerhetsrutiner som gäller på arbetet. Samtidigt har mer än var tredje person någon gång skadat sig på jobbet. Majoriteten av de som har skadat sig är män. Det visar Skanskas nya undersökning Säkerhetsbarometern.

 

 

Under denna vecka arrangerar Skanska Safety Week, ett årligt initiativ med syfte att minska antalet arbetsplatsolyckor och öka säkerhetsmedvetandet. I samband med Safety Week har Skanska för fjärde året i rad tagit fram Säkerhetsbarometern, en Sifo-undersökning för att kartlägga attityder och beteenden i säkerhetsrelaterade frågor. Undersökningen visar bland annat att var tredje svensk har skadat sig på jobbet, och att män har skadat sig oftare än kvinnor.

Medvetenheten kring säkerhetsrelaterade frågor på arbetsplatsen är också relativt låg. Endast 44 procent vet exempelvis vem som är skyddsombud och varannan vet inte vilka säkerhetsrutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

– Undersökningen visar att endast en av tre arbetsplatser genomför regelbundna säkerhetsgenomgångar. Skulle olyckan vara framme kan detta få förödande konsekvenser. Under årets Safety Week har vi temat ”Daglig genomgång” som innebär att vi tillsammans dagligen ser över de aktuella förutsättningarna för att kunna jobba säkert. Att regelbundet göra riskanalyser och se över säkerheten är något som alla branscher bör göra för att främja en tryggare arbetsmiljö, säger Mats Nyström, arbetsmiljödirektör på Skanska Sverige.

Låg kunskap vid brand på arbetsplatsen

Om en brand skulle uppstå under arbetstid är det bara varannan person som vet var brandsläckaren finns och 21 procent kan inte använda en brandfilt. Dessutom visar Säkerhetsbarometern att hela 29 procent inte vet var nödutgångarna finns på arbetsplatsen.

– Det är oroväckande att så få känner till eller har kunskap om grundläggande säkerhetsåtgärder. 32 procent av de tillfrågade vet exempelvis inte hur de ska utföra hjärt- och lungräddning ifall en kollega råkar ut för hjärtproblem, säger Mats Nyström.

 

 

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 002 respondenter. Undersökningen är genomförd i mars 2016.