c

Skanskas byggnadsarbetare satte Sergels Torg i gungning

Pressmeddelande 2016-04-27 13:30 CET

För att uppmärksamma vikten av att arbeta förbyggande för att förhindra skador arrangerade Skanska idag en byggjympa – så kallad stretch & flex – på Sergels Torg.

Bild - Christel Åkerman, vVD Skanska AB och medlem av koncernledning, värmer upp dagen på Sergels Torg

Anledningen till jympan som samlade runt 150 personer är Skanska Safety Week som arrangeras 25 april - 1 maj, en vecka med extra fokus på säkerhets- och hälsofrågor. Säkerhet och hälsa är en del av det dagliga arbetet på Skanska och varje morgon värmer man upp med byggjympa, så kallad stretch & flex.

Jympaprogrammet, som är 15 minuter, är anpassat för att mjuka upp kroppen innan man går ut på arbetsplatsen och utförs varje morgon på samtliga Skanskas byggarbetsplatser världen över.

– Under Skanska Safety Week vill vi uppmärksamma hur viktigt det är att arbeta förbyggande för att förhindra skador. Som ett exempel har belastningsskadorna i Skanska USA halverats sedan stretch & flex infördes som en daglig rutin, berättar Christel Åkerman, vice vd på Skanska AB.

Den som vill ladda ner Skanskas stretch & flex program kan göra det på www.skanska.se/safetyweek