c

Skanska renoverar hus för forskning och undervisning vid Umeå Lasarett

Pressmeddelande 2016-04-25 08:00 CET

Skanska har tecknat ett partneringavtal med Västerbottens Läns Landsting, VLL, om att renovera och bygga ut ett hus för administration, forskning och undervisning på lasarettsområdet i Umeå. Avtalet är värt cirka 100 miljoner kronor.

Byggnaden som uppfördes 1946 har bland annat använts för forskningsändamål. Nu har huset rensats interiört och sanerats och en omfattande renovering ska utföras samtidigt som ytterligare ett våningsplan och fläktrumsplan byggs på. Ombyggnadsytan uppgår till 5 200 kvadratmeter och tillbyggnaden omfattar 1 600 kvadratmeter.

– Det här är ett viktigt uppdrag för Skanska i Umeå. Vi har sedan flera år arbetat med löpande renovering och underhåll av byggnader på området och ser fram emot att få utveckla vårt goda samarbete i detta spännande ombyggnadsprojekt, säger Nicklas Hagervall, distriktschef, Skanska Sverige.

Byggnaden, som ligger på nordvästra delen av lasarettsområdet, blir efter färdigställandet sju våningar plus ett källarplan. Fyra våningsplan skapas för administration och undervisning för landstings- och universitetsverksamheter. På övriga plan inrättas laboratorielokaler och forskning samt ett fryshotell för Biobanken Norr. Tank och distributionsanläggning för flytande kväve inrättas i källarplan.

– Det här är vårt första samverkansavtal vi tecknat för en så här stor renovering. Vi känner oss trygga i det upplägg och organisation som presenterats och ser fram emot att göra den här resan tillsammans med Skanska, säger Ulf Widmark, fastighetschef, VLL.

Projektet påbörjas omgående och ska vara färdigt 2017.

Kontakter

Kontakta: Nicklas Hagervall, Verksamhetschef
Telefon +46104493344