c

Skanska anordnar konsttävling i Örgryte Torp

Pressmeddelande 2016-04-14 09:00 CET

Under våren arrangerar Skanska en konsttävling i bostadsområdet Örgryte Torp. Konstverken ska knyta an till områdets historia med tv- och radiohus samt naturen runt hörnet. Urvalet ska ske i dialog med de boende.

Tävlingen vänder sig till etablerade konstnärer och konststuderande. Dialogen med de boende i området är viktig och att de ska få möjlighet att påverka miljön i sitt bostadsområde genom att vara med och rösta på de olika förslagen.

Bostäderna som ska byggas i Örgryte Torp ligger nära Göteborgs centrum och bildar porten till Delsjöns naturreservat och Skatås friluftsområde. Intresset för bostäderna har varit stort, med över 10 000 intressenter.

Projektet har en uttalad agenda inom hållbarhet och har valt att rikta in sig på kultur och mångfald. Konsttävlingen är en del av den satsningen och konstverken kommer att skapa trivsel till det nya bostadsområdet. Tävlingsdeltagarna får välja att lämna in bidrag för antingen entréerna, en fasadutsmyckning eller en fristående skulptur.

– Konst och utsmyckning bidrar till ett områdes identitet, skapar trivsel och intresse för de gemensamma ytorna. Det vill vi gärna bidra med i våra nya bostadsområden. Det är också ett sätt för oss att docka an till Göteborg 2021 och deras tema för 2016, vilket är konst och kultur, säger Christina Ingelsten, marknadsutvecklare Skanska Sverige Nya Hem Göteborg.

Offentlig konst skapar en känsla av plats och utrymme, och gör människor mer medvetna om sina miljöer och mer intresserade av att bevara dem. Väl gestaltade offentliga miljöer och möjlighet till inflytande i gestaltningen, påverkar människors trygghet, gemenskap och delaktighet.

– Det är viktigt att lyssna på de boendes önskemål och att knyta an till platsens historia, säger Sarah North projektledare Skanska Sverige Nya Hem Göteborg och uppdragsledare för konsttävlingen.

Mer information om tävlingen: www.skanska.se/konsttavling

Kontakter

Kontakta: Christina Ingelsten, Affärsutvecklare
Telefon +46104484951
Kontakta: Lars Henriksson, Affärsutvecklare