c

Skanska bygger nya Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande 2016-03-22 08:00 CET

Skanska har tecknat ett strategiskt partneringavtal med Västfastigheter med syfte att utveckla och bygga Nya Kungälvs Sjukhus. I en inledande fas handlar det om projektering, en gemensam tidplan och att säkerställa projektets kostnader för att sedan kunna genomföra själva byggprojektet.

Kungälv

Utvecklingen av sjukhuset innefattar nybyggnad och ombyggnad av befintliga hus. Det blir bland annat en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum. Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen i Västra Götaland, är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets utökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

– Vi är glada över att få ta oss an detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt och ser fram emot att tillsammans med Kungälvs sjukhus och Västfastigheter skapa ett modernt sjukhus som möter högt ställda hållbarhetskrav, säger Olof Peterson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Arbetet med Nya Kungälvs Sjukhus är uppdelat i flera delprojekt där separata avtal sluts för varje delprojekt. Målet är att kunna nå fram till byggstart under våren 2016 och byggtiden är beräknad till cirka fem år. 

– Kungälvs sjukhus har genomfört ett gediget utvecklingsarbete de senaste åren. Detta har de gjort för att kunna svara upp mot det framtida vårdbehovet i upptagningsområdet. Som en följd av det står sjukhuset nu inför en större lokalutveckling som bland annat innebär en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum. Det är oerhört stimulerande att arbeta på Västfastigheter och få delta i sjukhusets utveckling och börja bygga Nya Kungälvs sjukhus tillsammans med Skanska, säger Björn Ellmarker, huvudprojektledare, Västfastigheter.

Kungälvs sjukhus är i dag primärsjukhus för cirka 122 000 invånare men kommer att få en mer framträdande roll framöver. Genom ett ökat ansvar även för norra Hisingen, blir upptagningsområdet år 2025 cirka 175 000 invånare. Det innebär behov av stora lokalförändringar under kommande år.

Kontakter

Kontakta: Olof Peterson, Distriktschef
Telefon +46104484319
Kontakta: Henrik Strid, Projektchef
Telefon +46104491014