c

Skanskas Veronica Rörsgård blev Årets HR-chef på Chefsgalan 2016

Pressmeddelande 2016-03-10 13:00 CET

Med motiveringen att hon fört upp HR som ett centralt tema i Skanskas strategi utsågs Veronica Rörsgård igår till ”Årets HR-chef” på Chefsgalan. Hon uppmärksammades även för sitt engagemang inom mångfald och inkludering.

Veronica Rörsgård, vice VD Skanska, har varit medlem av Skanskas koncernledning i sex år. Under hennes ledning har HR tagit klivet upp som en av de centrala delarna i Skanskas strategi. För det arbetet tog hon igår kväll emot priset  ”Årets HR-chef” som delades under Chefsgalan i Stockholm.

– Utmärkelsen är en bekräftelse på det systematiska arbete som Skanska har bedrivit i många år. Det tar tid att genomföra förändringar i stora organisationer och för att det ska vara möjligt krävs både tålamod och ett dedikerat team, säger Veronica Rörsgård.

För att föra HR-arbetet till den postion där det befinner sig idag har Veronica Rörsgård spenderat mycket tid ute i organisationen för att bygga upp kunskap om hur Skanskas affär ser ut. Att beskriva för koncernledningen vilka effekter HR-arbetet kan åstadkomma har också varit centralt för att föra HR högt upp på agendan.

– Att ha en levande dialog med medarbetarna och hur förstå organisationens vardag ser ut har hjälpt mig att förstå hur vår affär ser ut. Och det har varit nödvändigt för att koppla HR och ledarskapsfrågor till de olika affärsverksamheterna, vår konkurrenskraft och till kund, säger Veronica Rörsgård.

I samband med prisutdelningen uppmärksammades även Veronica Rörsgård för att med stort engagemang ha bidragit till integrationsarbetet i samhället. Hon har bidragit till att Skanska påbörjat en resa inom mångfald och inkludering av minoriteter och olika kulturer.

– Det är viktigt ur ett värderingsperspektiv, alla människor ska komma till sin rätt och få möjlighet att vara den man är. Men också ur ett affärsperspektiv. Det gynnar innovation, möjligheten att hitta nya lösningar och förståelsen för våra kunder som ju representerar en mångfald av kulturer, säger Veronica Rörsgård.