c

Nu tar Växjös nya gröna kvarter form med ett äldreboende i miljömässig framkant

Pressmeddelande 2016-02-10 08:00 CET

Skanska och Humana har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för ett nytt omsorgsboende med 72 lägenheter i kvarteret Skärvet i Växjö. Boendet med mycket god miljöprestanda blir starten för utvecklingen av den nya ekologiska och socialt hållbara stadsdelen Bäckaslöv.

Skärvet

Kvarteret Skärvet, i den nya stadsdelen Bäckaslöv, ligger mellan centrum och Norra Bergundasjön. Här ska Skanska utveckla en stadsdel med drygt 200 bostäder i blandade upplåtelseformer.
 
Vård- och omsorgsboendet som Skanska ska bygga är den första etappen i det nya området. Byggnaden blir fyra våningar hög och har takterrass med växthus, solceller och sedumbeläggning. Huset ska klara Skanskas tuffaste miljökriterier, vilket bland annat innebär att det ska generera lika mycket förnybar energi från solceller som det förbrukar under ett år. Ambitionen är att allt byggavfall ska återvinnas, samt att alla material ska vara bra miljöval och fria från farliga ämnen.

– Det känns oerhört inspirerande att tillsammans med Humana utveckla vårt grönaste äldreboende hittills. Jag är övertygad om att kvarteret Skärvet stakar ut vägen för hur framtida vårdboenden kommer utformas. Projektet blir också startskottet för utvecklingen av ytterligare cirka 150 lägenheter i området, säger Freddie Bergkvist, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Byggnaderna i det nya kvarteret kommer att miljöcertifieras och omges av grönytor för att skapa attraktiva mötesplatser. Ambitionen är att vård- och omsorgsboendet ska certifieras enligt miljöcertifieringssystemet LEED, på högsta nivån, Platinum.

– Vi på Humana ser fram emot att få starta upp ett äldreboende som inte bara kommer att ha hög kvalitet på omvårdnaden utan också har stort fokus på hållbarhet med mycket moderna tekniska lösningar. Växjö kommer att få ett äldreboende att bli stolta över, säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef Humana äldreomsorg & LSS.

Byggstarten beräknas till mars i år och avsikten är att huset ska stå klart sommaren 2017.

 

Bild: Kjellander + Sjöberg

Kontakter

Kontakta: Lars Hedvall, Projektchef Byggherre
Telefon 0104488085