c

Skanska bygger om massafabrik åt SCA i Timrå för 360 miljoner kronor

Pressmeddelande 2015-12-28 08:15 CET

Skanska har tecknat avtal med SCA om att göra en omfattande om- och tillbyggnad av massafabriken Östrand i Timrå. Avtalet är värt 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det fjärde kvartalet 2015.

Utbyggnaden innefattar ny torkmaskin, driftcentral och mediastråk medan om- och tillbyggnaden omfattas av kausticering, sodapanna och turbin, samt diverse markarbeten. Projektet är en del av SCA:s satsning för att fördubbla kapaciteten i fabriken.

Byggstart är planerad till det första kvartalet 2016 och projektet väntas vara färdigställt i maj 2018.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Kontakter

Kontakta: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494