c

Kreatörer får bästa idén i hobbyrummet

Pressmeddelande 2015-12-17 14:30 CET

Kreatörer får sina bästa idéer när de är lediga – inte på jobbet. Nästan 6 av 10 säger att snilleblixtarna inte kommer på kontoret, visar en undersökning bland kreatörer i Stockholm och Göteborg.
– För kreativa näringar är framtidens arbetsplats en hybrid mellan hobbyrummet och hemmet, säger Anna-Maria Kääriä, marknadschef på Skanska Fastigheter.

grafik

Skanska Fastigheter har via TNS Sifo tillfrågat 200 kreatörer vid reklam- och PR-byråer, mediebolag och spelutvecklingsföretag i Stockholm och Göteborg om arbetsplatsens betydelse för kreativt arbete, när och var idéerna kommer och om vilken miljö de upplever som den bästa.
En slutsats är att 6 av 10 kreatörer kommer på sina bästa idéer när de är lediga eller jobbar utanför kontoret. Bara 3 av 10 blixtrar till under kontorstid.

– Forskningen kring kreativitet pekar bland annat på att en obefolkad plats sällan är kreativ, men att den däremot kan bli det när den fylls med människor. Människan och den psykiska och sociala miljön har störst betydelse för kreativiteten, säger Anna-Maria Kääriä.

Skanska Fastigheters undersökning visar att nästan lika många av de tillfrågade, 32 procent, trivs bäst i en aktivitetsbaserad miljö som de som föredrar kontorslandskap, 37 procent.

– Så lösningen på hur framtidens arbetsplats ser ut är inte entydig. Däremot verkar det finnas faktorer som de flesta kreatörer anser öka idéflödet, till exempel välstädade och välorganiserade lokaler, trevlig utsikt, fysisk aktivitet och möjligheter att jobba tillsammans, säger Anna-Maria Kääriä.

Om kreatörer fritt får anpassa sitt kontor väljer 4 av 10 en verkstad/ateljé för privata projekt, lika många vill ha ett utomhusgym på taket, medan 22 procent ser möjligheter till barnpassning som det viktigaste. 

– Våra arkitekter försöker ta fasta på dessa resultat i sin konceptutveckling. Vi bygger just nu två kontorshus i Hammarby Sjöstad där vi ska försöka tillgodose kreatörernas önskemål, säger Anna-Maria Kääriä.

Stockholm Seaside och Stockholm 03 ska vara inflyttningsklara 2016/2017. Båda husen ska utformas för att locka kreatörer till Hammarby Sjöstad. Samtidigt vill Skanska Fastigheter lägga grunden för en ny plats för Stockholms växande kreativa marknad – en urban miljö som ska locka kräsna företag inom media, IT, reklam, mode och musik. Kontorshusen ska leva dygnet runt.

– Först ut blir Stockholm Seaside som får egen entré vid Hammarby kaj med bryggor utanför dörren. Vi tror att framtidens arbetsplats är en hybrid mellan hobbyrummet och hemmet, säger Anna-Maria Kääriä.