c

Skanska köper bergmassor från Förbifartens tunnelarbeten vid Sätra

Pressmeddelande 2015-12-17 14:00 CET

Skanska har tecknat ett avtal med Trafikverket om att köpa 2 500 000 ton bergmassor från de kommande tunnelarbetena vid Sätra.

Sätra hamn

Berget kommer huvudsakligen att transporteras sjövägen till Skanskas mottagningshamn i Slagsta. Skanska har sökt hamntillstånd och inväntar beslut från mark- och miljödomstolen för mottagningshamnen.

När tunnelarbetena för Förbifart Stockholm pågår, under fyra-fem år med start 2017, måste krossat berg från bergtunnlarna tas om hand på ett effektivt och miljöanpassat sätt. För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer Trafikverket att anlägga tre tillfälliga hamnar: en vid Sätra varv och två på Lovö. Därifrån kommer cirka hälften av alla bergmassor att transporteras bort med pråmar till tillfälliga mottagningsplatser.

Totalt kommer cirka 19 miljoner ton tunnelberg att tas ut i Förbifart Stockholm varav hälften fraktas sjövägen. Genom att massorna ska transporteras till sjöss minskas koldioxidutsläppen från transporterna avsevärt.

– Vi är glada över att kunna köpa bergmassor från Förbifart Stockholm. Stenmaterial utgör grunden för de flesta bygg- och anläggningsprojekten. Att återvinna det uttagna berget från Förbifarten är en investering i det framtida samhällsbygget, säger Gustaf Werner, chef för Skanskas bergverksamhet.

Bild: Fotomontage av hur den kommande hamnen i Sätra varv kan se ut. Grafik och bildmontage: Tomas Öhrling.