c

Skanska ingår strategiskt samarbete med Folksam

Pressmeddelande 2015-12-17 07:30 CET

Skanska Hyresbostäder inleder ett strategiskt samarbete med Folksam om försäljning av nyproducerade bostadsfastigheter. Samarbetet omfattar ett antal utvecklingsprojekt som ger Folksam exklusivitet att förvärva nästan 600 lägenheter till ett värde av cirka 1,3 miljarder kronor.

De bostadsprojekt som är aktuella inom ramen för samarbetet är belägna i Stockholm samt Öresundsregionen. Projekten kommer att startas succesivt och även resultatavräknas under perioden 2015 till 2017. Folksam kommer att tillträda bolagen succesivt och även ansvara för uthyrning och förvaltning. Inflyttning kommer att ske 2017-2019.

– Vi är mycket glada över att kunna utveckla dessa projekt som är ett viktigt tillskott till hyresmarknaden i Stockholm och Skåne och att få göra det i samarbete med en stark och långsiktig part som Folksam, säger Richard Hultin, VD Skanska Hyresbostäder.

– Vi har redan genomfört några utvecklingsprojekt tillsammans med Skanska Hyresbostäder och har goda erfarenheter av samarbetet. Nu kan vi öka vårt innehav av nyproducerade och hållbara bostadsfastigheter för hyresmarknaden säger Lars Johnsson, chef för Folksams fastighetsverksamhet.

Skanska Hyresbostäder utvecklar, bygger, och förvaltar moderna och prisvärda hyresrätter på utvalda marknader i Sverige. Utveckling bedrivs såväl för intern förvaltning som för externa fastighetsägare. Skanska Hyresbostäder är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

Kontakter

Kontakta: Richard Hultin, VD Skanska Hyresbostäder
Telefon +46104485033
Kontakta: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494