c

Ett nytt bostadsområde vid havet växer fram i Limhamn

Pressmeddelande 2015-12-10 11:35 CET

Limhamns Sjöstad växer och ett nytt område med bostäder, affärer och service ska byggas. Skanska ska bygga cirka 800 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, samt ett parkeringshus. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft. 

Limhamn

I hjärtat av Limhamns Sjöstad ska Skanska bygga ett öppet och modernt område som på ett naturligt sätt knyter samman Limhamn med resten av Malmö.

Området kommer att bestå av cirka 800 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter, ett parkeringshus samt en förskola. Det kommer också att anläggas en park och lekplats samt en genomgående gångfartgata som knyter samman kajen via parken och förskolan. I området kommer det att finnas service i form handel.

Skanska har redan byggt flera etapper i Limhamns sjöstad. Det nya området i stadsdelen utgör nästa steg av området och kommer bidra till att skapa en mer livfull stadsdel. Preliminär byggstart blir under 2016.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för Limhamns Sjöstad. Vi tycker att det här fantastiska läget passar mycket bra för bostäder och är glada att få utveckla området. Den tidigare detaljplanen medgav endast kontor och industriändamål, säger Helén Larsson Riis, distriktschef på Skanska Sverige, Region Hus Syd.

Kontakter

Kontakta: Helén Larsson Riis, Distriktschef
Telefon +46104483439