c

Prisutvecklingen på bostadsrätter i linje med storstadsbornas förväntningar

Pressmeddelande 2015-12-02 08:00 CET

Storstadsbornas förväntningar gällande värdeutvecklingen på bostadsrätter är till synes höga, men statistik visar att de har infriats under de senaste fem åren. Generellt sett har prisutvecklingen varit starkast på nybyggda bostadsrätter. Det framkommer i Skanskas bostadsrapport 2015.

Skanskas bostadsrapport 2015 har ett särskilt fokus på prisutvecklingen för nybyggda bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Den innefattar även en opinionsundersökning från TNS Sifo om storstadsbornas åsikter kring boende och ekonomi. 

Rapporten visar att tre av tio storstadsbor tror att de gör en vinst på 11 – 30 procent om de köper en bostadsrätt i dag och säljer den om fem år. Endast en av tio tror på större prisuppgångar än så, medan var fjärde svarande uttrycker osäkerhet kring den framtida prisutvecklingen. Storstadsbornas förväntningar på prisutvecklingen för nyproducerat jämfört med äldre bostäder skiljer sig dock åt där majoriteten tror att en äldre bostadsrätt har en starkare värdeutveckling än en nyproducerad.

– Var tredje storstadsbo tror att de tjänar mindre på en nyproducerad lägenhet jämfört med en äldre. Men Skanskas bostadsrapport visar att det generellt sett har varit en god investering att köpa en bostadsrätt under de senaste tio åren, oavsett om lägenheten varit nybyggd eller äldre. I många fall har en nybyggd bostadsrätt till och med haft en starkare prisutveckling än en äldre, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Storstadsbornas förväntan på utvecklingen på bostadsmarknaden överlag stämmer väl överens med den faktiska utvecklingen. I Stockholm ökade värdet på nybyggda bostadsrätter* som köptes 2010 och såldes 2014 med i snitt 29 procent. Under samma period hade en äldre bostadsrätt** i staden en nästintill lika hög prisuppgång.

Nybyggda bostadsrätter som köptes 2010 och såldes 2014 i centrala Göteborg ökade i snitt med 30 procent samtidigt som äldre ökade 21 procent. En nybyggd lägenhet i Malmö som köptes år 2011 och såldes förra året hade en genomsnittlig värdeökning på 23 procent medan en äldre bostadsrätt ökade 13 procent.

*nybyggd bostadsrätt = byggår 2002–2014
** äldre bostadsrätt = byggår före 2002