c

Skanska satsar på att bli klimatneutralt år 2050

Pressmeddelande 2015-11-30 09:00 CET

För att kunna bygga ett bättre samhälle och bidra med lösningar som minskar klimatutsläppen utmanar Skanska nu byggbranschen genom sin vision om att uppnå klimatneutralitet 2050.

Klimatfrågan hör till en av mänsklighetens största utmaningar och Skanska vill med sin satsning på klimatneutralitet ta en ledande roll för ett hållbart samhälle och ett klimatsäkert byggande.

– Vi vill genom vår vision styra vår verksamhet och våra kunderbjudanden mot fler gröna lösningar, men det är även ett sätt att försöka påverka branschen i övrigt, säger Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige.

Skanska har redan påbörjat resan mot klimatneutralitet. Klimatkalkyler i projekten gör att man har koll på sina utsläpp och att man tillsammans med kunden kan hitta de gröna lösningar som ger störst klimatnytta till lägsta totalkostnad. Egna vindkraftparker och allt större andel förnyelsebara bränslen i arbetsmaskiner och fordon är andra åtgärder som redan vidtagits. Man bygger kontor och bostäder som har minimal klimatpåverkan i drift, till exempel nollenergihus som försörjs med solel. Under nästa år kommer ett internt ”skuggpris” på koldioxidutsläpp testas i Skanska, detta för att öka medvetandet om klimatutsläppen och på sikt styra om investeringarna.

Pierre Olofsson poängterar betydelsen av strategiska samarbeten och dialogen med kunder och utvalda leverantörer.

– Vi kan hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan och därmed även framtida risker och kostnader. Att uppnå en klimatneutralitet i hela värdekedjan är en avsevärt tuffare utmaning än att uppnå samma mål i bara den egna verksamheten. Vi anser att byggbranschen här måste ta sitt ansvar och vara en drivande aktör för klimatarbetet eftersom en stor del av materialtillverkning och transporter kan härledas till byggsektorn, säger han.

Ett antal milstolpar har satts upp för vägen framåt och när visionen om klimatneutralitet ska nås. I detta arbete följer Skanska noga det arbete som sker både internationellt och nationellt och inte minst vid klimatmötet i Paris där man kommer finnas representerad.

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215