c

Skanska bygger Regionens Hus i Göteborg

Pressmeddelande 2015-10-27 08:30 CET

Skanska har tilldelats uppdraget att bygga det nya Regionens Hus vid Centralstationen i Göteborg. Uppdragsgivare är Västfastigheter och i en inledande fas handlar det om fortsatt projektering, fastställande av en gemensam tidsplan samt att säkerställa projektets kostnader med syfte att i fas 2 genomföra själva byggprojektet.

Regionens Hus

Det nya Regionens Hus kommer att bindas ihop med det befintliga stationshuset och bestå av en låghusdel med fem våningar samt ett 15 våningar högt hus. Byggnaden blir arbetsplats för Västra Götalandsregionens administrativa personal, totalt cirka 1 300 medarbetare som i dag är utspridda på olika adresser i Göteborg. Projektet innefattar även konferensanläggning, restaurang, parkeringsplatser och lokaler för representation.

– Vi är glada över att få ta oss an detta viktiga projekt för Västra Götalandsregionen och ser fram emot att tillsammans med Västfastigheter skapa en attraktiv byggnad som motsvarar högt ställda hållbarhetskrav, säger Christian Wieland, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att byggnaden ska miljöcertifieras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå guld. Regionen räknar därtill med att satsningen på ett gemensamt kontor för den administrativa personalen kommer att innebära besparing på kontorsytor samt ett betydligt mindre behov av resande. 

– Byggnationen är tekniskt komplex med sin utmanande grundläggning och med bevarandekrav på det kulturmärkta stationshuset. I nära anslutning planeras för ett antal stora projekt: överdäckning av Götaleden, Nya Hisingsbron samt Västlänken. Det betyder att vi behöver samordna våra byggprojekt med flera samhällsbyggande parter, säger områdeschef Hans Sandqvist från Västfastigheter.
Målet är att kunna nå fram till byggstart under andra kvartalet nästa år, vilket skulle innebära att byggnaden står färdig under första halvåret 2019.