c

Skanska vinnare av Årets hållbara anläggningsprojekt

Pressmeddelande 2015-10-01 12:00 CET

Skanska vinner utmärkelsen Årets hållbara anläggningsprojekt 2015 för markarbetena i bygget av Nya Södertälje Sjukhus. Priset delas ut av Sweden Green Building Council under pågående Sweden Green Building Conference och Ekobyggmässan i Stockholm.

Skanska får utmärkelsen för att ha genomfört uppdraget, ett traditionellt anläggningsprojekt med omfattande schakt- och transportarbeten, på ett hållbart sätt ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter.

83 000 ton schaktmassor har transporterats bort med trailers som körs på biobränsle (RME). Dessa har 65 procent högre lastkapacitet jämfört med traditionella lastbilar.

Tack vare de miljöanpassade transportlösningarna och en mycket välplanerad logistik har markprojektet för Nya Södertälje Sjukhus minskat klimatutsläppen med nästan 60 procent jämfört med ett traditionellt genomfört projekt. En kontinuerlig dialog har också förts med intilliggande sjukhus och gymnasieskola för bästa anpassning till deras arbets- och skolsituation.

Skanska driver klimatfrågan i anläggningsbranschen bland annat genom ett internt verktyg för att mäta och följa upp klimatutsläpp och förbrukning – Gröna Kartan™. Markarbetena i bygget av Nya Södertälje Sjukhus är Skanskas genom tiderna bästa anläggningsprojekt avseende minskad klimatpåverkan.

Sweden Green Building Conference 2015 är Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande. Skanska deltar i flera föreläsningar, debatter och med en egen utställning.

 

Kontakter

Kontakta: Jörgen Larsson, Projektchef
Telefon 0104486201