c

Skanska bygger skola för 600 elever i Linköping

Pressmeddelande 2015-10-01 08:30 CET

I den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping kommer Skanska att utveckla och bygga en grundskola för 600 elever, på uppdrag av Linköpings kommun. Kommunen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för driften av skolan.

Vallastaden kommer att växa fram strax väster om Linköping i närheten av universitetet. Totalt planeras det för ett 1 000-tal bostäder i pågående etapp, allt från radhus till flerbostadshus där variation är ett bärande tema. Beslutet att bygga skolan grundas på en hyresupphandling som Linköpings kommun genomförde i våras, där Skanska utsågs till vinnare. Den nya skolan utvecklas, byggs och ägs av Skanska och Linköpings kommun förbinder sig att hyra skolan under de första 15 åren efter färdigställande.

– Vi ser det här som ett hedrande och spännande uppdrag som ligger helt i linje med vår strategi och satsning på kommersiella utvecklingsprojekt och skolor framöver. Skolan blir en profilbyggnad med hållbarhetsprofil där vi kommer att lägga stor vikt vid att skapa en god studiemiljö och en attraktiv skolgård, säger Anders Thorsén, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att skolan ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet LEED. Utmärkande blir bland annat en glasfasad med integrerade solceller samt solceller på taken. Skolgården är väl tilltagen med en liten skog och promenadvägar, bollplan samt gott om lekredskap. Skolbyggnaden får eget kök och gymnastiksal. 

– Vi vill att skolan ska utmärka sig i området som en symbolbyggnad som signalerar att kunskap är viktigt. Vi vill att skolan ska bli en mötesplats i nya området Vallastaden under och utanför skoltid. En mötesplats för lärande och gemenskap, en plats för kurs- och föreningsverksamhet och annat, säger Christer Gunnarsson, sakkunnig Utbildningskontoret, Linköpings kommun.

Projekteringsarbeten inleds omgående och byggstart är planerad till årsskiftet, förutsatt godkänt bygglov. Skolan ska vara färdig att tas i bruk till höstterminen 2017.

Kontakter

Kontakta: Marcus Ekelund, Affärsutvecklare
Telefon +46104481160