c

Skanska bygger nya hyreslägenheter för Stena Fastigheter på Dragörkajen

Pressmeddelande 2015-09-15 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Stena Fastigheter att bygga flerbostadshus på 16 våningar med 63 lägenheter på Dragörkajen i Limhamn, Malmö.

Dragörkajen

Kontraktsarbetena omfattar ett flerbostadshus på 16 våningar med 63 lägenheter, ett parhus med två bostäder samt två mindre byggnader som är så kallade bokaler – lokaler på bottenplan och lägenheter på plan 2. Dessutom byggs underliggande källare och garage under mark och gårdsmiljö inom fastigheten Dragör. Den totala ytan är cirka 8 000 kvadratmeter.

Stort fokus läggs på energi- och miljöfrågor och husen miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.

Fastigheten har ett centralt läge och Skanska har valt en byggmetod för att minimera störningarna för kringboende.

– Det finns ett stort behov av hyresrätter i våra storstadsregioner. Satsningen i Malmö ligger helt i linje med vår ambition att få igång en omfattande nyproduktion. Vårt mål är att bygga 500 bostäder per år, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

Det förberedande arbetet inleds i november 2015 och byggstart sker i februari 2016. Arbetet beräknas bli klart i hösten 2017. Projektet kommer sysselsätta cirka 50 personer.

– Vi ser fram emot att vidareutveckla vår relation med Stena Fastigheter och tillsammans skapa ett projekt vi är stolta över, säger Helén Larsson Riis, distriktschef Skanska.