c

Skanska och Vexab sluter samarbetsavtal om vård- och omsorgsboende i Höllviken

Pressmeddelande 2015-09-14 08:30 CET

Skanska och Vexab, Vellinge Exploaterings AB, har ingått avtal om att gemensamt utveckla ett äldrecentrum med vård- och omsorgsboende samt vårdcentral i Höllviken. Avtalet omfattar i första fasen utformning av byggnaden, fastställande av riktkostnad. Bygglovsansökan och byggproduktionen vidtar i fas två.

Målet för samarbetsavtalet är att skapa en huvudbyggnad med en bruttoyta på cirka 8 200 kvadratmeter, fördelat på tre till fem våningar, samt två miljöhus om totalt cirka 50 kvadratmeter. Totalt blir det 74 lägenheter.

Att integrera vård- och omsorgsboende med vårdcentral är ett nytt koncept i Vellinge kommun och syftet är att skapa trygghet och närhet till vård och omsorg för kommunens äldre invånare.

– Vi är tacksamma för förtroendet och ser fram emot att i nära samarbete med Vexab skapa ett äldrecentrum som är både prisvärt och högkvalitativt. Vår erfarenhet av att bygga vård- och omsorgsboenden ska vi dra nytta av för att åstadkomma något som Vellinge kommun kan känna stolthet för, säger Helén Larsson Riis, distriktschef, Skanska Sverige AB.

– Byggnaden är komplex med många olika funktioner. Tillsammans med Skanska tar vi fram lösningar och tillvaratar kompetenser på bästa sätt. Det gemensamma målet är att skapa en funktionell byggnad som möter Vexabs krav på kvalitet och god kostnadsbild. Jag är övertygad om att detta kommer att uppnås genom vårt nära samarbete och öppenhet gentemot varandra, säger Anders Larsson, VD, Vexab.

Vexab utvecklar, bygger och förvaltar kontors-, affärs- och industrilokaler samt trygghets- och vårdboenden i Vellinge kommun och är ett systerbolag till Vellingebostäder.

Utvecklingsarbetet inleds omgående med sikte på att nå fram till byggstart i maj 2016. Avsikten är att vård- och omsorgsboendet ska stå färdigt för inflyttning i slutet av 2017.

Kontakter

Kontakta: Helén Larsson Riis, Distriktschef
Telefon +46104483439
Kontakta: Olof Rundgren, Media Relations Manager
Telefon +46104486794