c

Skanska bygger nytt kontor åt Länsförsäkringar i centrala Umeå

Pressmeddelande 2015-09-10 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Länsförsäkringar Västerbotten att bygga ett nytt miljöcertifierat kontor längs Rådhusesplanaden i centrala Umeå. Kontraktet, som även innefattar rivning av befintliga byggnader samt ombyggnadsarbeten, är värt cirka 190 miljoner kronor. Affären är villkorad av att föreslagen detaljplan vinner laga kraft.

Länsförsäkringar Umeå

Det nya kontoret omfattar cirka 9 000 kvadratmeter bruttoyta, fördelad på sju våningar. Under huset ska Skanska dessutom bygga ut befintligt garage med cirka 1 500 kvadratmeter. Därtill rivs en garagebyggnad på tomten och smärre ombyggnationer utförs i angränsande byggnader.

– Vi är väldigt glada och hedrade över att få uppdraget att bygga det nya kontoret åt Länsförsäkringar Västerbotten. Det är ett prestigeprojekt för oss som innebär spännande utmaningar. Dels ställs hårda krav på utformning och byggnation intill en gata som är klassad som riksintresse, dels ska byggnaden bli ett föredöme inom hållbarhet, säger Nicklas Hagervall, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att certifiera kontoret enligt det brittiska miljöcertifieringssystemet Breeam, nivå Very Good. För att nå dit ska höga krav inom en rad områden uppnås, som energieffektivitet, låg vattenförbrukning, låga koldioxidutsläpp, bra inomhusmiljö med mera. 

– Det här ska bli en byggnad att vara stolt över och trivas i för våra cirka 140 anställda som kommer att ha sin arbetsplats här. Vi delar också kommunens strävan att göra Rådhusesplanaden till Umeås paradgata. Vi bidrar genom att omvandla kontorslokaler i markplan till butikslokaler, säger Göran Spetz, VD, Länsförsäkringar Västerbotten.

Förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft kan rivningsarbeten och förberedelser för byggnation inledas i november i år. Avsikten är att det nya kontoret ska stå färdigt att tas i bruk under hösten 2017.

Kontakter

Kontakta: Nicklas Hagervall, Verksamhetschef
Telefon +46104493344