c

Skanska köper flera miljoner ton berg från Trafikverket och Förbifart Stockholm

Pressmeddelande 2015-07-03 09:00 CET

Skanska Asfalt och Betong kommer att köpa cirka 3 miljoner ton berg från Trafikverket. Bergmassorna kommer från bergtunnlarna i Skärholmen som kommer att tas ut från Förbifart Stockholm.

Genom köpet säkerställer Skanska bergmaterial till krossanläggningarna i Eriksberg i Botkyrka och i Årsta. Leveranserna av berg beräknas ske mellan 2016 och 2020. Bergmaterialet som tas emot på anläggningarna krossas och förädlas för att senare återanvändas i olika infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet.

Kontakter

Kontakta: Daniel Bergström, Affärsutvecklare
Telefon +46104480177
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440