c

Skanska säljer kontorsfastighet i Köpenhamn för cirka 150 miljoner kronor

Pressmeddelande 2015-07-01 07:00 CET

Skanska säljer Nordhuset i Scanport, Köpenhamn, till den tyska fonden Notenstein Sustainable Real Estate Europe för DKK 122 M, cirka 150 miljoner svenska kronor. Skanska utvecklade kontorsfastigheten Nordhuset 2011 och den är nu fullt uthyrd till fyra bolag, samtliga med internationell profil. Detta är fondens första investering i Danmark.

Nordhuset

– Vi är glada att komma in på den danska marknaden med en investering i Skanskas kontorsfastighet. Nordhusets profil passar våra krav på en kontorsinvestering. Byggnaden är hållbar och har en av de mest internationella placeringarna i Köpenhamnsområdet, säger fondens portföljförvaltare Axel Wünnenberg, MD, Quadoro Doric Real Estate GmbH.

Skanska planerar att utveckla Scanport till ett modernt kontorsområde med 65 000 kvadratmeter byggnader under de kommande åren – med ett internationellt läge i hjärtat av Öresundsregionen. Scanport ligger nära Köpenhamns internationella flygplats, Öresundsbron och Sverige, vilket gör kontorsfastigheter attraktiva för i synnerhet nordiska och globala företag baserade i Danmark.

– Vi uppskattar att Quadoro Doric har valt att investera i Nordhuset, vårt första kontorsprojekt i Scanport och en av våra allra mest gröna fastigheter i Danmark. Med sitt läge mitt i Öresundsregionen tilltalar Scanport inte enbart nordiska utan även internationella bolag och investerare, säger Peter Nymann-Jørgensen, Managing Director, Skanska A/S.

Nordhuset karaktäriseras – utöver det internationella läget – av en stark grön miljöprofil. Kontorsfastigheten har fått den högsta rankningen, platina, i LEED-systemet. Detta innebär att Nordhuset rymmer en rad gröna initiativ, bland annat en god inomhusmiljö och låg energianvändning.

Nordhuset har en yta om 5 000 kvadratmeter och är Skanskas första kontorsfastighet i Scanport. Visionen för Scanport är att utveckla ett område med byggnader av hög arkitektonisk kvalitet av framstående danska och internationella arkitekter. Det ska vara en aktiv miljö med restauranger, ett hotell och en blandning av hyresgäster i fastigheterna.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Oslo i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige.

Kontakter

Kontakta: Peter Nymann-Jorgensen, Adm. direktør