c

Ny flygplats i Umeå och höghastighetståg ska skapa tillväxt i Norrland

Pressmeddelande 2015-06-30 08:30 CET

Idag presenterar Skanska framtidsvisionen Norrland 2070 i Almedalen. Ett visionsarbete där satsningar på stadsutveckling och infrastruktur driver utvecklingen i de fyra nordligaste länen och bidrar till ökad tillväxt och attraktionskraft.

Umeå 2070

Visionen om hur Norrland kan se ut år 2070 bygger på att man tar tillvara urbaniseringen som trend och arbetar för att förtäta de norrländska städerna. De norrländska universiteten spelar en stor roll i utvecklingen av städerna och fungerar som motorer för de kreativa företagskluster som är tänkta att växa fram ur forskningen. I visionsarbetet har Umeå valts ut som exempel.

Utgångpunkten för visionen är att investeringar i infrastruktur är nödvändiga för att stärka Norrlands attraktionskraft i framtiden. Ett av förslagen i visionen är en ny flygplats i Umeå – Nordic Light International Airport – som skulle utgöra mittpunkten i ett nytt transportnav. Förbindelserna till och från flygplatsen skulle kunna ske via höghastighetståg, som gör att du kan färdas till Luleå och Sundsvall på en timme och till Östersund på två timmar.

Sammanlagt handlar det om mycket stora investeringar över tid. En del av de pengarna kan tillföras genom traditionell anslagsfinansiering, men för att realisera den potential som finns i Norrland 2070 måste det även till alternativa former av finansiering.

– En sådan finansiering kan vara att tillföra pensionskapital genom olika former av samarbeten mellan offentliga och privata aktörer, säger Marcus Andersson, regionchef för husverksamheten i Norrland, Skanska Sverige.

En annan utgångspunkt i visionen är att den fjällnära turismen kommer att öka de kommande åren. Som ett resultat av klimatförändringarna kommer allt fler att söka sig norrut under semestrarna. En förutsättning för att kunna utöka turismen på ett hållbart sätt är att det finns snabba och klimatanpassade kommunikationer.

– Det handlar dels om att utveckla och förtäta de norrländska städerna. Dels handlar det om att värna om den natur som Norrland har att erbjuda och göra den tillgänglig för fler, säger Erik Berntson, regionchef för väg- och anläggning, Skanska Sverige.
 
För mer information: www.norrland2070.se

Kontakter

Kontakta: Marcus Andersson, Affärsutveckling
Telefon +46104486128
Kontakta: Erik Berntson, Distriktschef
Telefon 0104489798