c

Skanska och Volvo CE i samarbete om eldrivna gula maskiner

Pressmeddelande 2015-06-26 09:00 CET

Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har inlett ett samarbete med Energimyndigheten, Linköpings universitet och Mälardalens högskola i ett utvecklingsprojekt för att minska bränsleåtgång, utsläpp och totalkostnad för entreprenadmaskiner.

lastmaskin Volvo

Syftet är att utveckla olika lösningar som kommer såväl kunderna som miljön till godo. Volvo CE utvecklar de tekniska lösningarna och Skanska Sverige kommer att testa dem i sina berganläggningar. Maskinerna beräknas vara i drift 2017. Projektets mål är att minska både bränsleåtgång, utsläpp och totalkostnad för entreprenadmaskiner, och samtidigt uppnå en ökad produktivitet.

– Det här projektet innebär att vi är delaktiga i att utveckla långsiktigt hållbara tekniska lösningar för vår bransch. Under de närmaste åren ser vi fram emot att arbeta i nära samverkan med Volvo för att hitta de bästa lösningarna för framtiden. Projektet kan leda till stora förbättringar på arbetsplatserna i framtiden, säger Gustaf Werner, regionchef för Skanskas bergmaterialverksamhet.

Projektet omfattar totalt 203 miljoner kronor och finansieras gemensamt av parterna. Volvo CE bidrar med 129 miljoner kronor, Energimyndigheten bidrar med 65 miljoner kronor (varav 59 miljoner till Volvo CE, 5 miljoner till Linköpings universitet och 1 miljon till Mälardalens högskola). Skanska Sverige bidrar med 9 miljoner kronor. Projektet ska vara färdigt under 2018.