c

Skanska samverkar med Region Skåne om framtidens sjukhus i Malmö

Pressmeddelande 2015-06-25 11:30 CET

Skanska skriver i dag ett samverkansavtal med Region Skåne avseende nybyggnad av vårdbyggnad på sjukhusområdet i Malmö. Projektet är en del i arbetet med att utveckla och skapa framtidens universitetssjukhus.

Det samarbete som nu startar ska omfatta detaljerad planering och förberedelser inför arbetet med den vårdbyggnad som ska uppföras på det befintliga sjukhusområdet. Det omfattar även rivning av en del befintliga byggnader och utökning av kulvertsystemet under mark.

För byggandet av vårdbyggnaden har Region Skåne och Skanska valt att ingå i ett så kallat samverkansavtal i syfte att skapa full flexibilitet och kontroll under byggprojektet. Planerad start av projektering är i augusti 2015. Byggstart av vårdbyggnaden är planerad till januari 2017.

– Vi känner oss väldigt stolta och glada över att ha vunnit uppdraget att vara Region Skånes samarbetspart i detta utmanande projekt. Vi ser fram emot ett nära samarbete för att utveckla framtidens sjukhus, säger Magnus Persson, Regionchef Hus Syd, Skanska.

Målet är att bygga ett sjukhus anpassat för dagens Malmö. Ett sjukhus där de olika vårdenheterna binds samman med en fungerande logistik och som både lever upp till dagens standard och är flexibla inför framtidens vårdbehov. Sjukhusets verksamhet ska också bedrivas i nära samarbete med universitet och forskning.

– Sjukhusbygge mitt i befintlig verksamhet är en utmaning. Behoven hos sjukhusets personal, patienter och besökare är oerhört viktiga för oss och vi vill ju inte enbart bygga ett sjukhus i världsklass utan också göra det utan att störa den verksamhet som pågår dagligen på området, säger Staffan Andersson, projektdirektör för Nya Sjukhusområdet Malmö, Skanska.

Kontakter

Kontakta: Magnus Persson, Vd
Telefon +46104483206