c

Nio av tio män agerar omdömeslöst i trafiken – samtidigt anser sig kvinnor vara mindre säkerhetsmedvetna än män

Pressmeddelande 2015-06-17 09:00 CET

Fler än åtta av tio ser sig själva som säkerhetsmedvetna. Det visar Skanskas SIFO-undersökning Säkerhetsbarometern. Allra bäst koll på hur man undviker risker anser sig männen ha där hela 88 procent svarar att de är medvetna när det kommer till säkerhet. Bland kvinnor är siffran 77 procent. Motsägelsefullt nog så är det männen som tar störst risker i trafiken, och en majoritet av dem har brutit mot en eller flera trafikregler under det senaste året.

Att vara riskmedveten innebär inte att man agerar säkert i varje situation. Det framkommer tydligt i Skankas undersökning Säkerhetsbarometern som tar tempen på svenskarnas risk- och säkerhetsbeteende.

I undersökningen anger närmare nio av tio män (88 procent) att de är säkerhetsmedvetna. Bland kvinnorna svarar 77 procent samma sak. Undersökningen visar dock på oroväckande resultat inför midsommar - en av årets mest olycksdrabbade trafikhelger. Nio av tio svenskar har agerat omdömeslöst i trafiken, och männens beteende sticker ut kraftigt i situationer som berör bilkörning.

Hela 63 procent av männen har kört för fort under det senaste året. Bland kvinnorna är siffran 46 procent. Fler än vad femte man, 22 procent, har också sms:at samtidigt som de kört bil vilket kan jämföras med endast 13 procent bland kvinnorna. Männen är också de som pratat i mobil under bilkörning i högst utsträckning, hela 57 procent svarar att de har lyft luren bakom ratten. Bland kvinnorna uppger 44 procent samma sak.

– Den som agerar omdömeslöst i trafiken utsätter inte bara sig själv för fara utan är även en allvarlig risk för andra trafikanter. Men de flesta risksituationer kan undvikas genom goda förberedelser, det gäller även i trafiken. Ofta gör man dumdristiga saker, som att sms:a eller att köra för fort, på grund av att man är stressad i bilen. Därför rekommenderar jag att man försöker planera sin bilresa till midsommarfirandet i god tid för att undvika onödig stress. Ge dig ut på vägarna tidigt, undvik distraherande samtal bakom ratten och se till att du är utvilad inför en lång resa, säger Cecilia Björkryd, utvecklingschef arbetsmiljö på Skanska.

Var tionde man har också skippat säkerhetsbältet när de har kört bil vilket är en betydligt högre siffra jämfört med fyra procent bland kvinnorna. Samma sak gäller för internetanvändandet i bilen där elva procent av männen, men endast två procent av kvinnorna, har surfat bakom ratten.

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 217 respondenter. Undersökningen är genomförd i mars 2015.

Kontakter

Kontakta: Cecilia Björkryd, Gruppchef
Telefon 0104481397