c

Bristande fokus och felaktig arbetsställning – därför skadar vi oss vid hemmafixet

Pressmeddelande 2015-06-10 09:00 CET

Närmare var fjärde svensk har någon gång skadat sig vid hemmafix eller renovering och den vanligaste orsaken är att man varit ofokuserad på uppgiften. Det svarar hela 37 procent i Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern. Var fjärde person uppger också att felaktig arbetsställning varit skälet till att man gjort sig illa.

Rikard Andersson

Att renovera hemma kan många gånger vara en tidskrävande uppgift och det är lätt att tappa fokus. I Skanskas årliga undersökning Säkerhetsbarometern framkommer det att hela 23 procent har skadat sig under en renovering i hushållet och allra högst är siffran bland män (31 procent). Orsakerna till varför man gör sig illa vid hemmafixet är många men den överlägset vanligaste anledningen är att man haft bristande fokus på uppgiften. Det svarar närmare fyra av tio, 37 procent.

– Precis som med andra tidskrävande uppgifter är det svårt att hålla sig helt alert under ett omfattande hemmafix. Därför är det extra viktigt att man använder sig av rätt skyddsutrustning och planerar arbetet i förväg för att undvika att man skadar sig vid eventuellt slarv. Glöm inte heller att variera arbetsuppgifterna och ta regelbundna pauser. Man ska verkligen inte underskatta vikten av att ta en fika mellan varven, säger Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson, skyddsombud på Skanska.

Just avsaknad av skyddsutrustning är en av de vanligaste anledningarna till att olyckan varit framme bland de personer som har skadat sig vid en renovering. Framförallt gäller detta bland männen (18 procent). Även felaktig arbetsställning bidrar till att man skadar sig. 23 procent av de som har gjort sig illa har gjort det på grund av bristfällig ergonomi.

Det verkar dock som att skaderisken har föga effekt när det gäller att avskräcka svenskarna från att plocka fram verktygslådan. Även om närmare var femte person, 18 procent, svarar att de är eller har varit oroliga för att skada sig vid hemmafixet är det endast fyra procent av dem som väljer att inte utföra renoveringar själva på grund av detta.

– Det är ändå skönt att se att så pass få avskräcks från att utföra renoveringar på grund av skaderisken. Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta allvarliga olyckor enkelt kan undvikas genom rätt utrustning och planering, säger Rikard Andersson.

Säkra Snickarens tips för att undvika skador i sommar:
• Planera bygget – i god tid innan du sätter igång. Se över vilken säkerhetsutrustning och material du behöver för uppgiften
• Skydda dig – skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och rejäla arbetskläder är ovärderligt för att undvika skador
• Lär dig verktygen – läs på noga om hur du använder verktygen och fråga en expert om du är osäker
• Arbeta i rätt ställning– växla arbetsuppgift ofta, arbeta inte med händerna över huvudet längre än ett par minuter och jobba med rak rygg och böjda ben

För mer tips om hur man hemmafixar se www.skanska.se/sakrasnickaren

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 217 respondenter. Undersökningen är genomförd i mars 2015.

Om Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson:
Ålder: 51 år
Familj: Sambo och fyra barn
Sysselsättning: Huvudskyddsombud på Skanskas projekt Nya Karolinska Solna
Bakgrund: Rikard har arbetat i byggbranschen sedan 1980 och är i grunden betongarbetare. Han har arbetat 13 år på Skanska och brinner för att få fler att förstå vikten av säkerhet, både på arbetsplatsen och vid renoveringar i hemmamiljö.

Kontakter

Kontakta: Cecilia Björkryd, Gruppchef
Telefon 0104481397