c

Satsning på närrekrytering när Skanska renoverar åt Telgebostäder

Pressmeddelande 2015-06-05 09:00 CET

Skanska ska renovera fyra flerbostadshus i området Fornbacken, Södertälje. Uppdragsgivare är Telgebostäder och avtalet är värt cirka 180 miljoner kronor. Under projekttiden genomförs en arbetsmarknadssatsning som innebär att ett antal arbetssökande i närområdet kommer att kunna erbjudas praktikplatser.

Det är ett strategiskt partneringavtal som Skanska slutit med Telgebostäder inom ramen för löpande ramavtal. En viktig ingrediens i samarbetet är en arbetsmarknadssatsning.

– Vi har dragit nytta av våra goda erfarenheter från om- och tillbyggnadsprojektet i Vivalla utanför Örebro där vi tillsammans med Örebrobostäder framgångsrikt arbetat med involvering och närrekrytering. Vi är väldigt glada över att den sociala dimensionen betonas i byggprojektet, säger Martin Junblad, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Arbetsmarknadssatsningen kommer att bedrivas i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och syftar till att erbjuda praktikplatser för arbetssökande i området. Hur många personer det kommer att röra sig om är inte klart i nuläget.

Området Fornbacken ligger några kilometer från Södertälje Centrum. De fyra sju- och åttavåningshusen vid Fornbacken byggdes som ett led i miljonprogrammet under 1960-talet och början av 1970-talet. Nu har tiden tagit ut sin rätt och Skanska ska rusta upp såväl utvändigt som invändigt. Det blir byte av stammar och renovering av badrum. Utöver detta har hyresgästerna möjlighet till olika val beträffande åtgärdernas omfattning i lägenheterna. Utvändigt renoveras balkonger och fasader. Husen tilläggsisoleras för minskad energiförbrukning. Visionen är att husen, efter renovering, ska nå miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad. En möjlighet som undersöks är att bygga på en våning på husen, vilket skulle innebära ett tillskott av 18 nya lägenheter.

– Vi ser det här som en viktig del i vårt projekt att möjliggöra både en teknisk och en stadsdelsupprustning. Tillsammans med Skanska och vår gemensamma erfarenhet kring liknande projekt så ser vi stora möjligheter i projektet, säger Tommy Grönberg, teknisk chef, Telgebostäder.

Byggstart sker omgående och arbetet ska vara klart till hösten 2018.