c

Skanska deltar i EU-projekt för hållbara städer

Pressmeddelande 2015-06-04 09:00 CET

Skanska och Stockholmshem har ingått ett samverkansavtal för att omvandla 1960-talsfastigheter i Årsta, söder om Stockholm, till en europeisk förebild vad gäller hållbarhet. Det är området runt Valla Torg som ska utvecklas med teknik-, energi- och transportlösningar med ekonomiskt stöd från EU-projektet GrowSmarter.

GrowSmarter är ett stort EU-projekt som drivs av Stockholms stad. Projektet handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. GrowSmarter pågår i fem år och drivs inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Från Sverige deltar Stockholms stad, KTH, Stockholmshem, Skanska, Envac, Veolia, Carrier, Info 24, Fortum och IBM.

Åtta europeiska städer deltar i projektet. Stockholm, Barcelona och Köln utgör pilotstäderna som kommer att fungera som visningsområden för de övriga städerna.

Skanskas avtal med Stockholmshem innebär projektering för genomgripande upprustning av 302 lägenheter i totalt sex hus. Avsikten är att detta ska leda fram till ett genomförandeavtal i senare skede.

I projekteringen planeras bland annat för energieffektiva och hållbara lösningar såsom energisparande fönster, tilläggsisoleringar av ytterväggar och tak samt energisparande lösningar för värme och varmvatten. I lägenheterna kan det handla om energisparande sanitära utrustningar och vitvaror och ny energisparande belysning. Solceller kan ge produktion av el och spillvärme kan tillvaratas genom värmeväxlare i varje byggnad. Därtill planeras för nya undercentraler för att minimera kulvertförluster, kontroll och styrsystem med nya styrcentraler, nya termostater, ventiler och givare, nya energieffektiva tvättstugor, nya hissar med mera.

– Det här är ett spännande samhällsutvecklingsprojekt där vi får möjlighet att visa upp för Europa hur vi kan modernisera miljonhemsbostäder med smarta lösningar. Vår ambition är att göra dessa lägenheter minst lika energieffektiva som nyproducerade lägenheter, säger Martin Junblad, distriktschef, Skanska Sverige.