c

Monica Westerberg ny mångfaldschef i Skanska Sverige

Pressmeddelande 2015-06-01 13:15 CET

Som ett led i att stärka Skanska Sveriges mångfaldsarbete har Monica Westerberg rekryterats. Hon tillträder idag tjänsten som mångfaldschef.

Monica Westerberg kommer närmast från TNS Sifo där hon arbetat som chef, seniorkonsult och affärsutvecklare. Hon har stor erfarenhet av mångfaldsarbete och har bland annat hjälpt kunder att mäta mångfald och inkludering och dess koppling till strategi och förändringsarbete.

– Det känns spännande att tillsammans med chefer och medarbetare kunna påverka branschen och bidra till en ökad mångfald och inkludering i Skanska Sverige, säger Monica Westerberg.

Ökad mångfald och en inkluderande kultur där man delar kunskap och tar tillvara olika perspektiv resulterar i en mer innovativ miljö, som i sin tur leder till ökad trivsel och produktivitet. Arbetet ligger därför högt upp på agendan för Skanska och målsättningen är att företaget ska spegla hur samhället ser ut.

– Mångfald och inkludering är en förutsättning för att vi ska vara en ledande samhällsutvecklare och spelar en allt större roll ur både kund- och medarbetarperspektiv. Monicas erfarenheter inom arbete med kultur och värderingar kommer att tillföra Skanska värdefull kunskap i vårt fortsatta arbete, säger Susan Westberg, HR-direktör, Skanska Sverige.