c

Vinnarna i Skanskas stora studenttävling utsedda

Pressmeddelande 2015-05-26 13:15 CET

Chalmers och KTH stod som vinnare när studenttävlingen Skanska Sustainble Cities avgjordes. Ett av vinnarförslagen föreslår en cirkelformad skolbyggnad tätad med fårull som Sveriges mest hållbara skola.

Sustainable vinnare

Tävlingen Skanska Sustainable Cities Challenge arrangeras för fjärde året i rad och vänder sig till landets universitets- och högskolestudenter. I år ställdes studenterna inför uppgiften att finna innovativa och kreativa idéer på hur Sveriges mest hållbara skola skapas. Priset är bland annat en klimatkompenserad studieresa till New York.
I Stockholmsfinalen utsågs Tavakoli Shaghayegh som studerar på KTH till vinnare med bidraget ”Eco Staiway”. Hennes förslag består av en rund trappformad skolbyggnad med växtbeklädda tak som fungerar som mötesplatser för lärare och elever. Byggnaden har också stora glasfasader för att öka solinsläppet och minska elanvändningen.
– För att skolan ska vara så energieffektiv som möjligt kommer den att tätas med fårull. Det är ett förnybart isoleringsmaterial som på ett effektivt sätt bidrar till att minska energiförlusten, säger Tavakoli Shaghayegh.
”Kvarteret Skolan” heter det bidrag som Chalmersstudenterna Ulrik Montgomery och Erik Widell vann med i Malmö. Konceptet som de har tagit fram går ut på att skolorna placeras i bottenvåningen på bostadshus. På så sätt utnyttjas befintlig infrastruktur och markexploateringen minskar.
– Genom att samutnyttja resurser så minskar energianvändningen och infrastruktur kan utnyttjas bättre, säger Ulrik Montgomery som läser till ingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.
Mer information om Skanska Sustainable Cities Challenge 2015 inklusive studenternas förslag: www.skanskasustainablecities.se