c

Kvinnor flyr verktygslådan – lämnar hemmafixet till partnern

Pressmeddelande 2015-05-12 08:15 CET

Framåt vårkanten är det många som letar fram borren och sågen för att ägna sig åt hemmafix och renoveringar. Allra flitigast är männen; hela 71 procent sköter hushållets renoveringar själva. Bland kvinnorna är siffran endast 28 procent. Vem man rådfrågar gällande hemmafix skiljer sig också markant mellan könen. Det visar Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern.

Rikard Andersson

Svenska folket sköter i stor utsträckning renoveringar och hemmafix utan att använda sig av professionell hjälp. Hälften utför renoveringar i hemmet på egen hand enligt Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern som genomförts i samarbete med Sifo. Främst är det männen som tar sig an renoveringsuppgifterna. Fler än sju av tio, 71 procent, anser att de tar störst ansvar för hemmafix i hushållet. Bland kvinnorna svarar drygt var fjärde, 28 procent, samma sak.

– Över hälften av kvinnorna i undersökningen anser sig vara händiga, så självförtroendet finns där i stor utsträckning. Däremot tycker många kvinnor att de saknar erfarenhet och kunskap inom området vilket endast kan förändras genom att börja ta sig an renoveringsuppgifter. Men innan man sätter igång bör man se till att man har rätt utrustning, är väl påläst på hur uppgiften ska utföras och planerar arbetet i förväg, säger Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson, skyddsombud på Skanska.

Det verkar dock som att kvinnorna har förtroende för att deras partner vet vad de gör med hammaren och spiken. När det kommer till rådgivning gällande hur renoveringar ska utföras så vänder sig 38 procent av kvinnorna till sin andra hälft. Männen går däremot främst till bygghandeln (23 procent), till vänner (14 procent) eller till pappa (14 procent) för renoveringsrådgivning. Endast sju procent av männen frågar sin partner om råd.

Sett till regionala skillnader så har norrlänningarna betydligt större förtroende för pappa gällande renoveringsfrågor jämfört med rikssnittet. Hela 23 procent frågar pappa om råd vilket kan jämföras med rikssiffran på 14 procent. Personer i åldern 59-79 år är också de som i högst utsträckning vänder sig till byggvaruhuset för rådgivning, det svarar hela 30 procent. I riket är siffran 19 procent.

Säkra Snickarens tips till hemmafix-nybörjaren:
• Planera i förväg – ta reda på information om hur hemmafixet ska utföras i god tid för att hinna planera arbetssättet och eventuella inköp.
• Använd rätt verktyg – se till att använda verktyg som är anpassade till den uppgift som ska lösas. Fråga gärna hantverkare eller andra proffs om råd.
• Variera sysslor och ta ofta paus – monotona rörelser kan slita mycket på kroppen så växla arbetsuppgift ofta och glöm inte rasterna.
• Ta hjälp! – det är aldrig bra att ensam göra arbeten som kräver två, så tveka inte att be om hjälp för att undvika skador.

För mer tips om hur man hemmafixar säkert se www.skanska.se/sakrasnickaren

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 217 respondenter. Undersökningen är genomförd i mars 2015.

Om Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson:
Ålder: 51 år
Familj: Sambo och fyra barn
Sysselsättning: Huvudskyddsombud på Skanskas projekt Nya Karolinska Solna
Bakgrund: Rikard har arbetat i byggbranschen sedan 1980 och är i grunden betongarbetare. Han har arbetat 13 år på Skanska och brinner för att få fler att förstå vikten av säkerhet, både på arbetsplatsen och vid renoveringar i hemmamiljö.


 

Kontakter

Kontakta: Cecilia Björkryd, Gruppchef
Telefon 0104481397