c

Skanskas hållbarhetschef mäktigare än Åsa Romson

Pressmeddelande 2015-04-21 14:15 CET

Skanska Sveriges hållbarhetschef Johan Gerklev rankas som den tionde mest inflytelserikaste miljöpersonligheten i Sverige. Han rankas före kända miljöpersonligheter som vice statsminister Åsa Romson (mp) och opinionsbildaren Anders Wijkman.

Tidningen Miljöaktuellt tar varje år fram listan ”Sveriges 101 miljömäktigaste personer” där de lyfter fram personer som föredömligt driver hållbarhets- och miljöfrågor. Johan Gerklev blev nyligen även nominerad till priset som Årets Hållbarhetschef.

– Jag är verkligen glad för att vi nu fått ännu ett bevis på vår ledande position inom hållbarhet. Det är alla engagerade medarbetare och samarbetspartner som varje dag driver hållbarhetsarbetet i rätt riktning, säger Johan Gerklev.

Skanskas framgångsrika hållbarhetsresa tog fart efter händelserna i Hallandsås på 90-talet. Arbetet har resulterat i att grönt byggande, social hållbarhet och hållbar affärsutveckling ligger överst på dagordningen.

– Johan Gerklev har med sitt stora engagemang och sin målmedvetenhet sett till att miljö och hållbarhet successivt inarbetats i våra affärsplaner och strategier de senaste tjugo åren, säger Gunnar Hagman, affärsutvecklingsdirektör, Skanska Sverige.

Länk till listan ”Sveriges 101 miljömäktigaste personer”: miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.620408/sveriges-101-miljomaktigaste-2015
Läs mer om Skanska Sveriges hållbarhetsarbete www.skanska.se/hallbarhet 

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215