c

Unik teknik till nya Slussen

Pressmeddelande 2015-03-31 09:00 CET

Skanska har vunnit sitt första projekt i ombyggnaden av Slussen. Uppdraget omfattar två nya avbördningsluckor som skall reglera Mälarens vattennivå. Det nya systemet kommer att med sin storlek och speciella teknik bli unik i sitt slag.

Waterplaza

Luckorna byggs för att kunna reglera Mälarens vattennivå under kommande 100 år. De kommer att utrustas med flera tekniska finesser, exempelvis ett styrsystem för att mäta vattennivåer och vattenflöden.

– Vad vi vet har luckor med liknande funktion inte byggts på någon annan plats i världen, säger Markus Glaas, projektchef på Skanska.

Slussens nya avbördningsluckor kommer att bli cirka 35 meter breda och 7,5 meter höga. Bygget av den första luckan startar i början av 2018 för att finnas driftsklar vid årsskiftet 2018/2019. Hela projektet kommer att färdigställas till mitten av 2021.

Ordersumman är på 110 miljoner kronor.

Kontakter

Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440