c

Skanska säljer kontorsprojekt i Luleå

Pressmeddelande 2015-03-26 09:00 CET

Skanska har tecknat avtal om försäljning av ett kontorsprojekt på Porsön i Luleå. Köpare är Luleälven Fastigheter AB, ett bolag som ägs av pensionsstiftelser i LKAB, Sandvik och Skanska samt Göranssonska fonden. Tillträde sker i samband med att kontoret är färdigbyggt, i september 2016.

Vattenfall Luleå

Kontorsbyggnaden som Skanska utvecklar och bygger ligger i området Porsögården, intill Luleås tekniska universitet och Luleå Science Park, drygt fyra kilometer nordväst om centrum. Det blir en byggnad i tre plan med en bruttoarea på 6 200 kvadratmeter. Kontrakterad hyresgäst är Vattenfall.

– Det här är ett spännande kontorsprojekt i ett expansivt område med Vattenfall som långsiktig hyresgäst. Vårt samarbete med Luleälven Fastigheter AB kan förhoppningsvis leda till fler spännande kommersiella projekt framöver, säger Mats Engvall, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att certifiera kontoret enligt Miljöbyggnad, på högsta nivån, Guld. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Utöver kontorsbyggnaden, som ritats av Temagruppen, kommer Skanska att anlägga intilliggande parkmiljö samt parkeringsplatser och garage.

– Vi ser det här som en attraktiv investering som dessutom gynnar den regionala utvecklingen i Norrbotten, säger Mattias Rönnbäck, VD, LKAB Pensionsstiftelse.

Byggnadsarbetena inleds i april och kontorshuset ska stå klart för inflyttning i september 2016.