c

Täbys nya stadsdel får namnet Täby park

Pressmeddelande 2015-03-25 07:30 CET

Ut flyttar Galoppfältet och in flyttar Täby park, en helt ny stadsdel med fokus på ett hållbart liv i stadsmiljö. Här planeras för 6 000 bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser. Första inflyttning beräknas till 2018.

Täby park

Täby kommun fattade 24 mars beslut om att ge den nya stadsdelen namnet Täby park. Området utvecklas gemensamt av Skanska och JM via det gemensamägda bolaget GEAB tillsammans med Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB.

Stadslivet i Täby park kommer bestå av en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. Till området väntas till exempel caféer, ekobutiker, gallerier, mikrobryggerier och vintagebutiker som alla kommer sätta sin prägel på det lokala stadslivet. Täby parks hållbarhetsfokus märks inte minst på att det planeras bli en utpräglad cykel- och promenadstadsdel.

– Täby park kommer att locka till sig människor som uppskattar storstadens fördelar med ett levande stadsliv inpå knuten med biobesök, restauranger och caféer. Men de söker också efter småstadens personlighet och närhet till grönområden, säger Inger Olsson, VD för GEAB.

Detaljplanen beräknas påbörjas under 2015 och stadsdelen kommer successivt att byggas upp under 20-30 år. Den kommer bli en del av både det lokala Täby och det växande Storstockholm.

– Täby park är ett av de största utbyggnadsområdena i hela Stockholmsregionen. Vi har påbörjat en otroligt spännande resa tillsammans med de andra markägarna.  Här kommer vi att skapa ett av Sveriges mest attraktiva områden med ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, förskolor och skolor samt en stadspark, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.