c

Skanska tillsätter extern granskning

Pressmeddelande 2015-03-19 16:30 CET

Skanska tillsätter en extern oberoende granskning av bro- och vägprojektet R7 i Tjeckien, efter att projektet uppmärksammats i medier.

År 2008 vann Skanska ett väg- och broprojekt i Tjeckien. Projektet skulle genomföras tillsammans med två partner, Geosan och EDS. Två år senare delades ansvaret för de 116 delprojekten mellan parterna.

Projektet har uppmärksammats i medier och det har ställts frågor kring projektets struktur och förhandlingen mellan parterna för fem år sedan.

Skanska genomförde en intern revision år 2011 vars slutsats var att projektet endast hade brutit mot Skanskas interna regler. Granskningen som leddes av den tidigare chefen för internrevision redovisade inga misstankar om etiska överträdelser.

Skanska ser mycket allvarligt på misstankar om etiska överträdelser och har en nolltolerans mot korruption. Därför tillsätts en extern oberoende granskning av projekt R7.

Granskningen kommer att utföras av Deloitte.