c

Skanskas ordförande förtydligar

Pressmeddelande 2015-03-18 08:45 CET

Med anledning av diskussionerna kring misstankar om mutor i ett av Skanskas projekt i Tjeckien 2010 förtydligar Skanskas styrelseordförande Stuart Graham sitt uttalande i Ekot.

- Jag ber om ursäkt för att ha bidragit till förvirringen kring projektet i Tjeckien. Jag har inte hört talas om mutor i samband med det aktuella projektet. Däremot kände jag till att en intern revision genomförts och rapporterats till revisionskommittén. Hade jag informerats om misstankar om mutor hade jag reagerat kraftfullt. Det vet jag att även koncernledningen hade gjort. Jag förutsätter också att den dåvarande chefen för Internrevision hade rapporterat alla sådana misstankar till mig och Revisionskommittén. Någon sådan rapport finns inte, säger Stuart Graham.

Skanska genomförde 2011 en intern revision av det aktuella vägprojektet i Tjeckien. Den initierades efter att Internrevision upptäckt en förändring i fördelningen mellan partnerna i samarbetet som inte hade godkänts av koncernledningen. Granskningen fann inga uppgifter om etiska överträdelser. Skanska har också försett Ekot med Internrevisionens slutsatser.

Bakgrund kring Skanskas interna granskning:

  • Hösten 2011 genomfördes en intern revision av vägprojektet. Där upptäcks att fördelningen mellan partnerna i samarbetet hade förändrats i förhållande till vad som godkändes av koncernledningen 2008. Det bryter mot de interna reglerna på Skanska.
  • Internal Audit fick i uppdrag att göra en revision av projektet. Arbetet leds av tidigare chefen för Internal Audit på Skanska AB.
  • En rad möten ägde rum under hösten 2011 för att förstå vad som hänt.
  • 23 januari 2012 var Internal Audit klara med sin första rapport. Där framkom att JV-andelarna förändrats utan att följa de interna procedurerna och utan godkännande från koncernledningen.
  • 8 maj 2012 presenterade Internal Audit sina slutsatser för Audit Committee, (Revisionskommittén).