c

Skanska kommenterar Ekots påståenden

Pressmeddelande 2015-03-17 13:35 CET

Skanska tar mycket allvarligt på misstankar om etiska övertramp. Vi reagerar därför starkt på Ekots påståenden om mutor i Tjeckien.

Vi välkomnar granskning. Vi ser också mycket allvarligt på misstankar om etiska överträdelser och har en nolltolerans mot korruption. Därför reagerar vi starkt på Ekots påståenden om att vår interna revision skulle ha upptäckt oegentligheter 2011.

Skanska genomförde 2011 en intern revision av det aktuella projektet i Tjeckien. Den initierades efter att Internrevision (Internal Audit) upptäckt en förändring i fördelningen mellan parterna i samarbetet som inte hade godkänts av koncernledningen. Granskningen fann inga uppgifter om etiska överträdelser. Skanska har också försett Ekot med Internrevisionens slutsatser.

Ekot uppger också att Skanska ”gav” bort en andel av projektet. Det stämmer inte. Två år efter kontraktet med tjeckiska vägverket, 2010, sker en omförhandling där vår partner, Geosan, tar en större andel än tidigare. Det totala kontraktet bestod av 116 delprojekt, ett av dem var Bro 207. Det projektet delas sedan i två delar, en som Skanska ansvarar för och en som Geosan ansvarar för.

Ekot hävdar vidare att Geosan därefter aldrig utförde något arbete på sin andel av Bro 207. Geosan valde att anlita underentreprenörer. Av flera bolag som lade anbud på arbetet fanns två separata dotterbolag till Skanska Tjeckien som arbetade som underentreprenörer på den tjeckiska byggmarknaden. Bolagen var inte partners i projektet. Dotterbolagen vinner upphandlingen och utför arbete som underentreprenörer åt Geosan.

Ekot har också ställt frågor om ett internt bokföringsbrott som skedde 2013. Det gick ut på att betongenheten i Tjeckien rullade förluster framför sig genom att överdriva lagerföringen. Skanska gick till botten med händelsen, sparkade ledningen i betongenheten, omorganiserade och skapade nya rapportrutiner. Slutsatsen av den externa rapporten var att det inte fanns grund för en polisanmälan. Det bekräftades senare även av polisen. Skanska informerade om händelserna internt och vid en presskonferens.

Skanska har gett Ekot samma redogörelse för skeendet hela tiden. Mer information, bakgrundsmaterial och dokument kring Bro 207 och situationen i betongenheten 2013 kommer att publiceras på vår webbplats under dagen.