c

Köprusch till Skanskas svanenmärkta nyproduktion i Fredriksdal

Pressmeddelande 2015-03-17 09:00 CET

Centralt läge, fast pris och svanenmärkning har på kort tid lockat ovanligt många köpare till Skanska och Areims nya bostadsområde Fredriksdal, ett par minuter från Skanstull. Efter att bostäderna sålts fyra gånger snabbare än ett genomsnittligt projekt tidigareläggs nu säljstarten av nästa etapp.

Fredriksdalskajen

Fredriksdal har många egenskaper som gör området attraktivt att bo i. Bostäderna är svanenmärkta, de är öppna och ljusa med stora balkonger. Området ligger nära både vatten och Södermalm. I ett läge där bostadspriserna på Södermalm letat sig upp över 71 000 kronor per kvadratmeter* har projektets miljöprofil, tillsammans med närheten till Södermalm och fast pris, gjort att projektet blivit otroligt populärt.

– Den senaste säljstarten för Fredriksdal slog alla rekord i intresseanmälningar och närmare 1 000 personer kom till säljstarten. På grund av det stora intresset kommer säljstarten av den sista etappen, Fredriksdals Kanal, att tidigareläggas och starta redan i april, säger Milena Sohlén, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem Stockholm.

Fredriksdals Brygga, som säljstartade i mitten av oktober har sålt 75 procent av de 104 lägenheterna på fem månader vilket är fyra gånger så snabbt som ett snittprojekt. Även den första etappen, Fredriksdalskajen, som säljstartade i januari 2014 har varit väldigt populär. I dagsläget är 150 lägenheter sålda, vilket motsvarar nästan 85 procent av bostäderna.

– Vi har sett en kraftig ökning i intresset för samtliga våra bostadsprojekt i Stockholm, men framför allt för det centralt belägna Fredriksdal. Förutom en ökad mängd besökare på säljstarterna, ser vi också att man i större utsträckning tecknar upp sig som intressent. Med den situation som råder på bostadsmarknaden i Stockholm idag söker många konsumenter efter förutsägbarhet på marknaden. För flertalet köpare innebär det just ett fast pris, säger Milena Sohlén.

*källa: mäklarstatistik.se 

 

Att tänka på när du köper en nyproducerad bostadsrätt:

• Var förberedd och ha alla lånevillkor klara

• Gå igenom ritningar och övriga handlingar noga

• Ställ mycket frågor till säljarna för att få en klar bild över hur området kommer att se ut när det är klart

• Köp tidigt för att kunna göra inredningsval

• Analysera föreningens ekonomi noga, ta reda på hur stor andel lån föreningen har. Som köpare har man dels egna lån men också en andel i föreningens lån via sitt andelstal.

• Ta reda på om föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstilägg som täcker skador på fast inredning i lägenheten exempelvis, i våtrum. Då behöver du inte teckna ett eget bostadrättstillägg.

• Årsavgiften ska täcka föreningens löpande drift, kapitalutgifter (räntor och amortering) och framtida underhåll. En alltför låg avgift bör undersökas mer noggrann vad det beror på.