c

Solallén i Växjö får miljöcertifiering

Pressmeddelande 2015-03-13 09:00 CET

Skanskas nybyggda bostadsrättsradhus Solallén i Vikaholm, söder om Växjö, har fått Svanen-certifiering. Solallén är landets första radhuskvarter som byggts enligt Netto Nollenergi, vilket innebär att husen genererar lika mycket el som de förbrukar under ett år.

Solallen

Solallén består av 21 bostadsrättsradhus i Vikaholm. Husen är nu färdigbyggda och det var inflyttning i den sista etappen var i förra veckan. Genom solceller på taken produceras miljövänlig el och med bergvärme kan uppvärmningskostnaderna hållas nere. Husen är utrustade med pumpar som även kan leverera kylning till husen under varma sommardagar. Målsättningen är att husen ska producera mer el än vad som behövs för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Överskottsel under sommarhalvåret kan säljas på energimarknaden.

– Vi är väldigt glada över Svanencertifieringen som innebär en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vi håller vad vi utlovat. För oss som strävar efter att vara ledande inom grönt byggande är det spännande att vara först ut med denna miljö- och energisatsning som rimmar väl med Växjös strävan att vara Europas grönaste stad, säger Susanne Wettergren, projektutvecklare, Skanska Sverige AB.

För att nå Svanenmärkning ska ett antal krav uppfyllas. Husen måste kännetecknas av låg energianvändning, god isolering och effektiva ventilationssystem. Byggprodukter och kemiska produkter ska kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Det ställs också krav på god innemiljö för att husen ska vara hälsosamma att bo i. Det ska finnas en genomtänkt drifts- och underhållsplan för att behålla de goda egenskaperna under lång tid. Dessutom ställer Svanen krav på byggprocessen, till exempel att fukt och byggavfall tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

– Hela byggprocessen har präglats av grönt tänkande med bra framför-hållning vid val av material. Genom utbildningar och arbetsgrupper har vi skapat förståelse för målet och med löpande kommunikation och avstämningar har vi nått ett engagemang som har varit avgörande för att nå det goda slutresultatet, säger Lina Schlegel, produktionsingenjör, Skanska Sverige AB.

Stadsdelen Vikaholm ligger intill Södra Bergundasjön och nära goda rekreationsmöjligheter i form av löpslingor, idrottsplatser, golfbana och simhall. Närmaste centrum är Teleborg med affärer, vård och service. Teleborg erbjuder också förskolor och skola.