c

Visuellt verktyg underlättar projekteringen

Veckomöten med alla projektörer, frågor på post-it lappar och tydlighet när det är risk för produktionskrockar. Arbetssättet heter visuell projektering och trots viss skepsis i början är Katarina Ljungquist, som implementerat verktyget vid WTC-bygget i Växjö, entusiastisk över hur smidigt det är.

Landets femte World Trade Center byggs i Växjö. Det är ett sju våningar högt kontorshus med kafé och businesscenter på entréplanet. Kontorshuset har ritats av Tengboms arkitekter och inflyttning blir det hösten 2016.

Det första man ser när man stiger av tåget i Växjö är det blivande World Trade Center, WTC. Den sju våningar höga byggnaden på höjden intill Smålands museum har ändrat stadens skyline.

Projektchefen Magnus Ohlsson, Region Hus Sydost, är nöjd med hur bygget fortskrider. Tidplanen håller, trots mer komplicerade grundläggningsförhållanden än väntat.

Under projekteringstiden har man använt sig av visuell projektering. Inom Skanska rekommenderas två visuella verktyg, det andra är visuell styrning för produktionen.

Eget rum för visualisering  

Katarina Ljungquist, Skanska Teknik, har varit implementeringsledare vid WTC och är entusiastisk över arbetssättet. Hon har en gedigen bakgrund som byggnadsingenjör, forskare och på olika ledarpositioner inom Skanska.

– Jag var rätt skeptisk när jag blev tillfrågad. Jag hade stött på visuell projektering, men inte använt det fullt ut. Men jag gick hem, läste på och bestämde mig för att hoppa på, säger hon och beskriver verktygen som ingår i visuell projektering.

  • Visuell projekteringstidplan med start- och verkställandetider.
  • Post-it lappar som innehåller frågor med avsändare och mottagare.
  • Knäckfrågetavla med frågor som uppkommit och bör lösas på högre nivå eller i arbetsmöte med olika discipliner.
  • Digital beslutslogg.

Det underlättar om det finns ett rum där whiteboard och planer kan hänga kvar under projekteringstiden. Verktyget finns även i en digital version om det inte finns fysiskt utrymme.

Rätt folk, begränsad mötestid

Mötena ��r lösningsinriktade och tidsbegränsade. Därefter följer ofta mindre arbetsmöten för fördjupning.

– Största skillnaden är att många problem kan lösas direkt vid sittande bord och det blir väldigt tydligt hur beroende vi är av varandra. För att fungera måste de som deltar ha mandat att ta beslut, säger Katarina Ljungquist, som ser fler fördelar med verktyget.

– Större delaktighet och engagemang har gjort projekteringsarbetet effektivare, gett högre kvalitet på besluten och gjort att projekteringen håller tidplanen.

Som projektchef ser även Magnus Ohlsson fördelar med visuell projektering.

– Flödet blir jämnare då projektörerna direkt måste ta sig an de problem som dyker upp på veckomötet. Det blir också väldigt tydligt att vi jobbar med rätt saker och vinner tid genom att ha fokus på rätt ritningar.

I september ska WTC stå klart, men Katarina Lundquist har redan dragit vidare. Nästa projekt som ska visualiseras är kvarteret Kvarnbacken i Norrköping. 

Text: Kia Roman / Foto: Mats Samuelsson

Senast uppdaterad: 2016-03-24

Rekommenderad läsning