c

Vill göra skillnad på riktigt

Förtroende. Prestigelöshet. God stämning. Ord som beskriver projektet för VA-utbyggnaden i Västra Bodarna i Alingsås som genomförs av oss på Skanska. Upphandlingen gjordes som ett partneringprojekt och fokus låg på hållbarhetsfrågor kopplade till Agenda 2030. – Skanska hade ett koncept som kändes bra och det finns ett stort engagemang i att hitta lösningar, säger Lovisa Björnsdotter, projektchef på Kretsloppsavdelningen i Alingsås kommun.

I upphandlingen för VA-utbyggnaden i Västra Bodarna, Alingsås, låg fokus på hållbarhetsfrågor kopplade till Agenda 2030.

I takt med att Alingsås kommun växer, och att det ställs nya krav på miljö och hälsa, bygger kommunen ut kommunalt vatten och avlopp till cirka 90 fastigheter i Västra Bodarna. När upphandlingen skulle göras för utbyggnaden låg fokus på hållbarhet.
– Vi vill göra skillnad och i detta projekt finns goda möjligheter att påverka, eftersom vi handlat upp det som partnering. I upphandlingen hade vi frågor som var kopplade till Agenda 2030 och Skanska kom med flera bra, konkreta exempel som gjorde att de fick högst poäng och vann, berättar Lovisa Björnsdotter.

"Det märks att Alingsås kommun gör detta på riktigt och att det inte bara är något man säger."

Johannes Gustafsson, Skanska

Jobbar för minskat klimatavtryck

Johannes Gustafsson är projektchef på Skanska Väg och Anläggning i väst. Även han lyfter vikten av det genuina intresset.
– Det märks att Alingsås kommun gör detta på riktigt och att det inte bara är något man säger. Vi har bland annat haft workshops där vi kommit fram till vilka globala mål vi tänkt jobba mest med. Det primära målet är nummer 6 – rent vatten och sanitet för alla. Vi jobbar även med 7 – hållbar energi för alla, 12 – hållbar konsumtion och produktion, 13 – bekämpa klimatförändringarna och 15 – ekosystem och biologisk mångfald. Sen kommer vi även arbeta med andra mål, berättar Johannes och fortsätter:
– Vi har tagit fram något som vi kallar ”30 punkter för Agenda 2030” för att konkretisera arbetet med målen. Det är en lista med åtgärder som ska styra oss mot ett mer hållbart projekt.

De första praktikanterna ansluter till projektet i Västra Bodarna i januari 2022. Skanska ser även till att samtliga leverantörer redovisar klimatavtryck på sina produkter och alla maskiner körs på det förnybara drivmedlet HVO. Dessutom görs naturvärdesinventeringar för att inte skada djur och växter, solceller monteras på pumpstationer och alla jordmassor som schaktas hanteras lokalt för att slippa transporter – för att nämna några exempel på hur man arbetar med hållbarhet och minskad klimatpåverkan i projektet.

"Vi har fått en otroligt bra respons från Skanska som har fångat våra behov och önsekmål och tagit dem på allvar."

Lovisa Björnsdotter, Allingsås Kommun

Äkta engagemang

– Jag tror att en stor del i framgången i detta projekt beror på att det inte endast är vi som är engagerade. Vi har fått en otroligt bra respons från Skanska som har fångat våra behov och önskemål samt tagit dem på allvar. Det finns också en hög kompetens inom projektgruppen på bägge sidor som gör att det rullar på, samtidigt som det är en prestigelös och god stämning. Just personkemin är en jätteviktig del i att känna sig trygg, säger Lovisa och Johannes håller med:
– Vi har en nära relation och kan vara öppna och transparanta. Eftersom vi har varit med från tidigt skede har vi blivit en bra sammansvetsad grupp.

Även om upphandlingen i sig är en viktig del för att få rätt aktörer att lämna anbud, är det på vilket sätt man arbetar i projektet som avgör hur det verkligen blir, menar Lovisa.
– Det gäller att inte tappa tråden när man går in i projektet. Här känns det att personerna verkligen brinner för dessa frågor och vill göra skillnad på riktigt. Det är otroligt inspirerande!

Senast uppdaterad: 2022-01-17

Rekommenderad läsning