c

Vid Slussen måste vi alltid vara på tå

Samarbete och planering är nyckelord för Kristina Eliasson och Ola Lundberg som arbetar med logistik och säkerhet på Slussen. Stockholms stads projekt som omfattar flera stora delprojekt och ligger trångt mitt i centrala Stockholm.

Projektet är komplext och det ställer höga krav på information och planering om vad som gäller dag för dag, säger Kristina Eliasson,  logistikansvarig och blockchef för produktionssupport på Skanskas delprojekt på Slussen.
1 av 4 Projektet är komplext och det ställer höga krav på information och planering om vad som gäller dag för dag, säger Kristina Eliasson, logistikansvarig och blockchef för produktionssupport på Skanskas projekt.
Kristina Eliasson och Ola Lundberg som arbetar med Skanskas logistik och säkerhet på projekt Slussen.
2 av 4 Kristina Eliasson och Ola Lundberg som arbetar med Skanskas logistik och säkerhet på projekt Slussen.
Arbetsområde Slussen i Stockholm maj 2019
3 av 4 Förbipasserande uppskattar möjligheterna att kunna titta in på arbetsområdet. Det skapar både nyfikenhet och förståelse för projekt Slussen.
Arbetsområdet för nya Slussen ligger i flera höjdplan, från dykare till kranförare.
4 av 4 Arbetsområdet för projekt Slussen ligger i flera höjdplan, från dykare till kranförare.

När man står vid Katarinahissen, högt över Slussen, och tittar ned på det myllrande arbetsområdet så är det nästan omöjligt att förstå hur det går att få logistiken att fungera.

Arbetsområdet ligger i flera höjdplan – från dykare djupt nere på sjöbotten till kranförare högt upp i luften – och folk jobbar både på land och på pontoner i vattnet samtidigt som stora maskiner arbetar sida vid sida på minimal yta.

– Ja, det här projektet är i högsta grad komplext och det ställer höga krav på information och planering om vad som gäller dag för dag, säger Kristina, som är logistikansvarig och blockchef för Skanskas produktionssupport på nya Slussen.

Här passerar dagligen över 460 000 människor.

– Varje morgon börjar med att vi går runt arbetsområdet och ser över skalskyddet så att ingenting har förstörts under natten, berättar Ola, som är arbetsledare. Man kan säga att det är utvecklande att arbeta i innerstan eftersom vi aldrig kan sjunka tillbaka på hälarna utan ständigt måste vara på tå.

Tydlighet och förståelse

På morgonmötet får både anställda på Skanska och underentreprenörer veta vad som ska hända under dagen, men det räcker inte med enbart information.

– Vi försöker jobba extra mycket med tydlighet och att skapa förståelse mellan olika yrkesgrupper, säger Ola. Vi kan till exempel be en grävmaskinist att berätta om hur han upplever situationen med människor omkring maskinen. Det ger mycket bättre förståelse än att bara förbjuda folk att gå för nära grävmaskinen.
– Vi har också erbjudit betongarbetarna gå in i grävmaskinen för att själva uppleva hur arbetsplatsen ser ut från grävmaskinistens perspektiv.

Trångt på arbetsområdet

Just för att det är så trångt blir också vägarna en utmaning.

– Gångvägarna, som separerar trafik från gående, ändras nästan dagligen, och transportvägarna inne på arbetsområdet kan behöva flyttas från en dag till en annan, berättar Kristina.

– Alla kan inte heller ta sina transporter samtidigt, förklarar Ola. Ibland måste man flytta en arbetsgrupp för att en annan ska kunna komma in och ut. Den kortsiktiga planeringen sker med dagliga arbetsledarmöten och alla måste kunna ställa om och vara flexibla när planerna behöver ändras med kort varsel.

Möten där tre veckors skedesplaner gås igenom hålls varje vecka och presenteras på informationsmöten för alla på projektet.

Tre-dagars-regeln

Det går inte heller att lagra material på arbetsområdet.

– Ett exempel är pålarna för grundläggningen som levereras till vårt externa lager i Bro, och ett par gånger i veckan får grundläggarna exakt så många rör som behövs för kommande dagars arbete, säger Kristina.

– Vi har också en regel att allt material som kommer in på området ska användas inom tre dagar, förklarar Ola, och om det inte kommer till användning så skickas det ut till mellanlagring.

Närheten till vatten ställer också höga krav på säkerheten.

– Vi gör övningar tillsammans med räddningstjänsten för att alla ska veta hur de ska agera om någon ramlar i vattnet, berättar Kristina.

– Vi har också korta informationsmöten om säkerhet, där vi bland annat har pratat om vad som sker i kroppen ifall man hamnar i det kalla vattnet och blir nedkyld, säger Ola.

Engagerade stockholmare

Slussenprojektet har stockholmarnas ögon på sig.

– I början av projektet trodde vi inte att allmänheten var så observant, men vi får genast sms och mail om någon liten detalj inom våra entreprenader inte är helt perfekt. De kan vara så lite som en nivåskillnad i asfalten, berättar Kristina.

– Eller att staketet inte riktigt är jämt, tillägger Ola med ett leende.

Men de allra flesta förbipasserande uppskattar möjligheterna att kunna titta in på arbetsområdet. Det skapar både nyfikenhet och förståelse för projektet.

Senast uppdaterad: 2019-05-14

Rekommenderad läsning