c

Vallastaden, en helt ny stadsdel i Linköping växer fram

Linköpings nya stadsdel, Vallastaden, öppnar upp för allmänheten och branschfolk genom ett stort Bo- och samhällsexpo. Under en månad tillåts besökarna att flanera runt bland hus och parker, delta i guidade vandringar och besöka seminarier samt titta in i bostäderna. Skanska är en av de 40 aktörerna som tillsammans bygger 1000 bostäder.

Den nya stadsdelen Vallastaden växer fram i västra delen av Linköping. Foto: Expo Vallastaden2017
1 av 7 Den nya stadsdelen Vallastaden växer fram i västra delen av Linköping. Foto: Expo Vallastaden2017
Broparken med bro innehållande ledning för sopsug. Vallastaden, Linköping.
2 av 7 Broparken delar stadsdelen Vallastaden men grönskan och terasser. Här används bron även till ledning för områdets sopsug. Foto: Expo Vallastaden 2017
Inger från Hjärta till Hjärta välkomnar besökare till Skanskas visningslägenhet.
3 av 7 Inger från Hjärta till Hjärta välkomnar besökare till Skanskas visningslägenhet som är hållbart inredd enligt med hänsyn till återbruk.
Vallastadens skola i Linköping har en skolgård byggd för kreativitet och aktivitet samt en skogsdunge i anslutning.. Fotograf Lennart Lundwall.
4 av 7 Vallastadens skola i Linköping har en skolgård byggd för kreativitet och aktivitet samt en skogsdunge i anslutning. Fotograf Lennart Lundwall.
Vallastadens skola i Linköping sedd från gatan mot bostadsområdet
5 av 7 Vallastadens skola i Linköping sedd från gatan mot bostadsområdet
Vallastaden, Linköping, vy med olika husfasader
6 av 7 Variationen på husen är stor i Vallastaden. Varje kvarter har flera olika arkitekter.
Skanskas hus med 48 lägenheter i Vallastaden, Linköping. I bottenvåningen ligger Hjärta till Hjärtas återbruksbutik. Foto: Ida Gyulai
7 av 7 Skanskas hus med 48 lägenheter i Vallastaden, Linköping. I bottenvåningen ligger Hjärta till Hjärtas återbruksbutik. Foto: Ida Gyulai

Utställningen pågår mellan 2 och 24 september 2017 där besökarna ges möjlighet att undersöka området både utifrån och inifrån. De olika aktörerna öppnar upp sina bostäder till allt från hyresrätter, bostadsrätter och enstaka villor. Besökarna kan också inspektera den underjordiska infrastrukturen i form av en kulvert med sopsug och andra installationer som ska underlätta drift och underhåll. I veckorna hålls seminarier och guidade turer för i huvudsak folk i branschen och på helgerna är temat mer anpassat för den breda allmänheten.

Tätt, grönt och blandat
Så beskriver Anna Bertilson, stadsbyggnadsdirektör på Linköpings kommun, den nya stadsdelen intill Linköpings universitet. Vallastaden ska knyta ihop innerstaden med universitet och kunskapsföretagen som finns i närområdet. Mångfald är en av grundtankarna bakom projektet. Här skapas en plats för olika människor i olika skeden i livet att kunna mötas i vardagen. Därav den stora variationen  av hus.

I projektet Vallastaden har man valt att prova nya modeller och arbetssätt i samhällsbyggnadsprocessen. I kvarteren finns flera hustyper och arkitekter representerade. Varje kvarter har också ett ”felleshus”, det vill säga ett samlingshus för gemensamma aktiviteter. Biltrafiken minimeras genom att all parkering hänvisas till utkanten om området för din privata bil. Enda undantaget är bilar tillhörande bilpoolen.

Hållbarhet och återbruk i våra 48 lägenheter
Skanskas bidrag till Bo- och samhällsexpot är hållbarhet och återbruk. I området har vi uppfört 48 egenutvecklade lägenheter genom ett bostadsutvecklingsprojekt där vi har projekterat, sålt och byggt samt bildat bostadsrättsföreningen Inspirationen. Vi presenterar två hemutställningar där den ena är inredd på temat återbruk i samarbete med biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta. I bottenvåningen inryms även deras butik.

Vi har också anlagt en stor del av stadsdelens infrastruktur och miljöerna mellan husen. Gatorna i området är indelade i boulevarder, gångfartsgator samt gång- och cykelvägar. I anslutning till fastigheterna skapas så kallade möbleringszoner med bland annat cykelparkeringar och planteringar. Under mark har vi varit delaktiga i utbyggnaden av ledningsstråken för vatten- och avlopp. Ledningarna ingår i det system om ansluter till den underjordiska kulverten som går genom området.

Under utställningen deltar Skanska i sex stycken seminarier om bland annat stadsutveckling, klimatneutralitet och smarta hem – alla med hållbarhet som gemensam nämnare.

Vallastadens skola – en skola att längta till
Vallastadens skola är ett kommersiellt projektutvecklingsprojekt där vi utvecklat och byggt en grundskola på uppdrag av Linköpings kommun. Grundskolan rymmer 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Kommunen har varit involverad genom hela processen och haft tydliga krav på utformning och hållbarhet. I en stor glasfasad finns tunnfilmssolceller och på taken har vi också monterat solceller.

I samma byggnad ryms även en särskola. Vid utformningen av skolan och skolgården har vi lagt stor vikt vid att skapa inkluderande och stimulerande miljöer. Inom skolområdet ryms till och med en liten skog.

Senast uppdaterad: 2017-09-12

Rekommenderad läsning