c

Uppdatering gällande badrum på NKS

Media har under de senaste veckorna rapporterat om problem med avrinning i badrummen på Nya Karolinska Solna, NKS.

För att klargöra situationen håller Skanska Healthcare på att genomföra en undersökning i samtliga tillgängliga våtrum i hela sjukhuset. Även om undersökningen fortfarande pågår kan det bekräftas att det inte förekommer något bakfall i badrummen. Däremot finns det en mindre ojämnhet/försänkning strax utanför duschen som fördröjer avrinningen och kan leda till en lokalt kvarstående, mindre vattenansamling med cirka 1-2 millimeters djup.

Skanska Healthcare utreder orsaken och hur det ska åtgärdas med så liten påverkan på vården som möjligt. Kostnaderna för detta är i dagsläget inte kända men bedöms inte vara i närheten av de summor som rapporterats i media. Kostnaden för åtgärderna kommer oavsett inte att belasta landstinget eller skattebetalarna.

Tillägg 19 december 2017

Undersökningen av badrummen är nu färdigställd. Slutsatsen bekräftar att det inte föreligger bakfall i något badrum. I flertalet badrum finns det dock en lokal försänkning, cirka 1-3 mm djup, där vatten står kvar. Vattenavrinningen från golvet är generellt bra men på grund av den halkfria golvmattan går avrinningen något långsammare. Samtliga badrum kommer nu att åtgärdas av Skanska Healthcares leverantör.

Senast uppdaterad: 2017-12-19

Rekommenderad läsning