c

Unik dammrivning i utmanande miljö

Skellefteälven forsar fritt igen efter att Skanska rivit en damm vid nedlagda Långdalsgruvan. Miljöhänsyn och säkra rutiner blev viktiga verktyg då arbetet genomfördes nära strömmande vatten.

En vy över dammen vid Långdalsgruvan som ni har rivits.
Dammen vid Långdalsgruvan som den såg ut innan Skanska påbörjade rivningen.
En gul grävmaskin arbetar ute på en smal sandvall i Skellefteälven.
Dammrivningen var utmanande på flera sätt, bland annat för att arbetet utfördes med grävmaskin på smala sandvallar.
En grävmaskin arbetar ute på en flotte i Skellefteälven.
Totalt grävde Skanska bort 60 000 kubikmeter sand och grus. En utmaning med uppdraget var att vattnet i älven inte fick grumlas eftersom det kan påverka växter och djur.
En vy över Skellefteälven efter dammrivningen där älven nu strömmar fritt.
30 år efter att dammen byggdes har Skellefteälven fått tillbaka sin gamla sträckning.

1990 byggdes en invallningsdamm för dagbrottet i Långdalsgruvan. När gruvdriften lades ned 1999 vattenfylldes dagbrottet, och så har det sett ut – fram till nu. På uppdrag av Boliden har Skanska rivit dammen och återställt Skellefteälvens gamla sträckning.
– Det har varit ett fantastiskt spännande projekt. En stor utmaning var att utföra anläggningsarbeten så nära vatten. På vissa ställen arbetade vi med en fallhöjd på tio meter, samtidigt som vi drog upp stålspont på tjugo meters djup. Det har ställt väldigt höga krav på arbetsmiljön och säkerheten, säger projektchefen Jonas Stenberg Skanska region Norr.

Svårare för dykarna

I projektet fanns också en miljödom att ta hänsyn till. Vattnet fick inte grumlas eftersom det kan påverka växter och djur. Först placerades så kallade siltgardiner ut runt hela dammen, men den kraftiga strömmen rev sönder geotextilen. Lösningen blev i stället att koncentrera siltgardinerna till ett område i taget.
– Det gjorde arbetet svårare för våra dykare, men det var det enda sättet att få det att fungera när strömmen är så stark, säger Skanskas produktionschef Marcus Jonsson och fortsätter:
– Det goda samarbetet med både vår beställare och dykentreprenören var helt avgörande för att lyckas med detta moment.

Flytväst på vallen

Totalt har 60 000 kubikmeter schaktmassor flyttas och 1 100 ton stålspont dragits upp. En oväntad miljövinst var att teamet lyckades få upp spontplankorna hela, vilket gör att de nu kan återanvändas i andra gruvprojekt.
Jonas och Marcus vill själva lyfta fram projektets arbetsmiljörutiner. Dagliga säkerhetsgenomgångar, alltid flytväst ute på vallen och god dialog inom arbetsgruppen. Ett vinnande koncept då projektet nu är nominerad till Håll Nollans arbetsmiljöpris 2022.
– Det har varit en ynnest att få samarbeta med en närvarande kund, som har rätt fokus och vill att alla ska arbeta säkert, säger Marcus.

Fakta: Vad är en siltgardin

Kallas även geotextilduk eller siltskärm. Används för att begränsa spridning av grumlade vattenmassor. Består av flytande bojar med geotextiler som hänger ned mot botten. Fiberduken bildar en slags inhägnad som förhindrar det grumlade vattnet från att spridas.

Senast uppdaterad: 2022-02-08

Rekommenderad läsning